Dünya Fikri Mülkiyet Günü

Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisanda kutlanmaktadır. Her yıl değişik bir tema başlığı ile tüm üye ülkelerde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü, fikri mülkiyetin önemi ve değeri konusunda farkındalığı artırıyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü, temel amacıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimindeki etkilerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla fikri ve sınai mülkiyet konusunda faaliyet gösteren WIPO ile üye ülkelerdeki ulusal ofislerin rolünü belirtmek bakımından bu günün ayrı bir önemi var. Bu çerçevede fikri mülkiyet haklarının (patentler, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, telif hakkı) inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmede oynadığı rol hakkında farkındalığımızı arttırmak için etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü 2019 teması olarak;   “Sporda Fikri Mülkiyet Hakları”  Bu kampanya ile spor dünyasına yakından bakılıyor.

Konu ilişkin olarak WIPO internet sayfasında yayımlanan yazının özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Fikri mülkiyet hakları, birçok farklı aktörün bulunduğu, kendine özgü bir yapıya sahip küresel spor dünyasında bu aktörlerin ortak menfaatlerini desteklemek suretiyle sektöre önemli katkı sağlamaktadır.

Küresel spor sektöründeki başlıca aktörler; organizatörler, federasyonlar, sporcular, takımlar, antrenörler, spor malzemesi üreticileri, yayıncı kuruluşlar, ticari sponsorlar ve taraftarlardır.

Yeni buluşlar patent haklarıyla, markalar marka haklarıyla, yeni tasarımlar tasarım hakları ve tasarım patentleriyle, spor yayınları ve sporla ilgili diğer yaratıcı işler telif haklarıyla korunmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları, hak sahibine, bu hakların başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasının ve taklit edilmesinin durdurulmasını talep etme imkanı vermektedir. Bu kapsamda, hak sahiplerinin haklarının başkaları tarafından kullanımı karşılığında maddi menfaat sağlamaları mümkün olmaktadır. Böylelikle, kişiler ve firmalar yeni buluşlar, markalar ve tasarımlar geliştirmek için önemli tutarlara ulaşan yatırımlar yapmaktadır.

Fikri mülkiyet haklarının birçoğu, sınırlı bir süreyle ve belirli koşulların karşılanması koşuluyla verilmektedir. Bu alandaki düzenlemeler genel olarak, hak sahiplerinin çıkarlarıyla genel kamu yararı arasında denge kurmaya yönelik olmaktadır.

Özet olarak, fikri mülkiyet hakları spor da dahil olmak üzere, birçok farklı alanda inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmektedir. Sporda inovasyon ve yaratıcılığın artmasının; sporcu performansını, izleyicilerin spor müsabakalarından aldığı keyfi, spor malzemelerinin kalitesini arttıracağı ve yeni iş fırsatları ile istihdam olanakları yaratacağı şüphesizdir.

Sınai mülkiyet kanununun uygulanmaya başlandığı 2017 yılı ülkemiz için önemli bir dönüm noktası oldu. Efor Patent olarak, ülkemizde fikri ve sınai hakların gelişmesine emeği geçenler başta olmak üzere, herkesin fikri haklar gününü kutlarız.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun.

Chat with us on WhatsApp