Önemli – Yeni Tip Koronavirüs Covid-19 pandemisi dolayısıyla “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” fiziksel olarak kutlanmayacak ve kutlamalar sanal kanallara taşınmaya teşvik edilecektir. 

Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisanda kutlanmaktadır. Her yıl değişik bir tema başlığı ile tüm üye ülkelerde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü, fikri mülkiyetin önemi ve değeri konusunda farkındalığı artırıyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü, temel amacıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimindeki etkilerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla fikri ve sınai mülkiyet konusunda faaliyet gösteren WIPO ile üye ülkelerdeki ulusal ofislerin rolünü belirtmek bakımından bu günün ayrı bir önemi var. Bu çerçevede fikri mülkiyet haklarının (patentler, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, telif hakkı) inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmede oynadığı rol hakkında farkındalığımızı arttırmak için etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü 2020 teması olarak; “Yeşil Bir Gelecek İçin İnovasyon” temasını seçti. Bu temanın seçiminde bugün yapacağımız seçimlerin yarınlarımızı şekillendireceği vurgulanmaktadır. “Dünya bizim evimiz ve ona iyi bakmalıyız” düşüncesi öne çıkmaktadır.

Konuya ilişkin olarak WIPO internet sayfasında yayımlanan yazının özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Yeşil bir geleceğe yol açmak modern bir zorunluluktur ve herkesin yeşil bir gelecek inşa etmede rolü bulunmaktadır. Bu konuda tanınmış doğa bilimci David Attenborough’un da belirttiği gibi, “bir tür olarak, uzman problem çözücüleriz”. Yeşil bir gelecek yaratabiliriz.

Düşük karbonlu bir geleceği şekillendirmek için yeni ve daha etkili yollar bulmak için kolektif bilgeliğe ve yaratıcılığa sahibiz fakat geç olmadan şimdi harekete geçmeliyiz!

Kampanya ayrıca yeşil bir gelecek için çalışan dünyadaki birçok ilham verici mucidi ve yaratıcıları da kutlamaktadır. Eski fosil yakıt bazlı teknolojilere ve daha iyi ve daha sürdürülebilir gıda ve doğal kaynak yönetim sistemlerine daha temiz alternatifler üzerinde çalışan kadınlar, erkekler ve gençler ve IP sistemini çalışmalarını ve toplumda alımını ve kullanımını desteklemek için kullananlar.

Patent sistemi, iklim kriziyle başa çıkmayı ve yeşil bir gelecek inşa etmeyi sağlayan çevre dostu teknolojilerin gelişimini ve yayılmasını desteklemektedir. Tasarım ve tasarım haklarıyla birlikte kaynakların optimum kullanımının nasıl desteklendiği ve tasarımcıların tüketiciler için yararlı, çekici ve çevre dostu ürünler yaratma konusunda zaman ve yeteneklerini yatırımlarını nasıl sağladığı gözlemlenmektedir.

Fikri mülkiyet hakları, hak sahibine, bu hakların başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasının ve taklit edilmesinin durdurulmasını talep etme imkanı vermektedir. Bu kapsamda, hak sahiplerinin haklarının başkaları tarafından kullanımı karşılığında maddi menfaat sağlamaları mümkün olmaktadır. Böylelikle, kişiler ve firmalar yeni buluşlar, markalar ve tasarımlar geliştirmek için önemli tutarlara ulaşan yatırımlar yapmaktadır.

Fikri mülkiyet haklarının birçoğu, sınırlı bir süreyle ve belirli koşulların karşılanması koşuluyla verilmektedir. Bu alandaki düzenlemeler genel olarak, hak sahiplerinin çıkarlarıyla genel kamu yararı arasında denge kurmaya yönelik olmaktadır.

Neden 26 Nisan?

1999 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) yıllık genel kurulu öncesinde, Çin Fikri Mülkiyet Ofisi, WIPO Genel Müdürüne dilekçe göndererek;  21. yüzyılda fikri mülkiyetin sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen en önemli faktörlerden birisi olacağı, fikri mülkiyet haklarının gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeler bakımından öneminden bahsederek ve toplumun fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalığının yükseltilmesinin faydası vurgulanarak, WIPO kuruluş tarihi olan, 26 Nisan gününün WIPO tarafından “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” olarak kabul edilmesi ve her yıl anılan tarihte kutlanmasını önerir. Teklif 1999 yılı WIPO Genel Kurulunda kabul edilir ve 2000 yılından itibaren 26 Nisan günü  Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaya başlar.

Efor Patent olarak, ülkemizde fikri ve sınai hakların gelişmesine emeği geçenler başta olmak üzere, herkesin fikri haklar gününü kutlarız.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun.

Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?