9. INSME (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Ağ) yıllık toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ev sahipliğinde Hiton Oteli’nde başladı.

Toplantının açılışında konuşan Bingöl, Türkiye’nin son 10 yılda sosyal, ekonomik, demokratik gibi tüm alanlarda ciddi bir büyüme performansı gösterdiğini, ortalama yıllık 5.1 büydüğünü söyledi. Türkiye’nin küresel rekabetçilik endeksinde, 2007 yılında 131 ülke arasında 53 sıradayken, 2012 yılında 144 ülke arasında 43. sıraya yükseldiğini  belirten Bingöl, bu yükselişte küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) önemli bir etken olduğunu ifade etti. Bingöl, KOBİ’lerde 10 milyonu aşkın çalışan olduğuna dikkati çekerek, toplam girişimlerin yüzde 99.8’inin, istihdamın yüzde 75’inin, katma değerin yüzde 54’ünün, üretimin yüzde 56’sının, ihracatın yüzde 60’ının KOBİ’lerce gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bingöl, Ar-Ge faaliyetlerinin hükümetin öncelikli politikalarından olduğunu ifade ederek, desteğin de ciddi oranda arttığını söyledi. 2014-2018 10. Kalkınma Planı çalışmalarına değinen Bingöl, buna paralel “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” çalışmalarını da yürüttüklerini kaydetti. Bingöl, bu kapsamda 26 bölgede kişi ve kurumlardan kalkınma önceliklerine ilişkin görüş aldıklarını belirterek, ulusal düzeyde birinci önceliğin yenilik olduğunu kaydetti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan da Ar-Ge çalışmalarının riskleri ve zorlukları olduğunu, zaman ve emek istediğini, başarısızlıkla da sonuçlanma ihtimali bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle kriz dönemlerinde KOBİ’lerin kıt  kaynaklarını Ar-Ge ve inovasyona harcamaktan kaçtığını aktaran Kaplan, “Bu noktada kamu desteği önem taşıyor. KOSGEB 2010 yılından bu yana 130 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdi. Ar-Ge ve inovasyonla ilgili de 1588 projeye 131 milyon liralık destek sağladı” diye konuştu.

INSME Başkanı Paolo Anselmo da INSME’nin, üyeleri arasında işbirliğini artırmayı, KOBİ’lere teknoloji transferi sağlamayı amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Çok uzun zamandır dünyada ekonomik kriz yaşanıyor. Bunun etkileri tüm kuruluşların, kurumların üzerine çöktü. Önemli olan aşağıya olan gidişi durdurmak. Ortak sorunlara, ortak çözüm üretilmeli. 39 ülkeden gelen yenilikçi firmaları burada görmek bizim için çok önemli. Amacımız KOBİ’lerin inovasyona daha farklı eğilmesi. Bu açıdan teknoloji transferi çok önemli.” “İnovasyonun Yönetişimi: KOBİ;ler İçin İnovatif Bir Ekosistem Oluşturmak” temalı toplantı 24 Mayıs’ta sona erecek.

 

Kaynak:AA

Leave a Reply