Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve patent çalışmalarında birçok dünya ülkesine oranla daha geride bulunan Türkiye’nin, bu sorununa çözüm bulmak için  “Ulusal Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Stratejisi” kapsamında içinde vergi indirimleri ve teşviklerden oluşan bir yol haritası belirledi.

 

 

Bilim ve Sanayi Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt, “Ar-Ge, inovasyon ve patentleri bilgi temeline dayalı günümüz ekonomileri için en önemli rekabet araçları olarak görüyor. Dünya ile rekabet edebilen bir ekonomi için yenilikçilik kültürüyle beslenen Ar-Ge, inovasyon ve patent alım çabalarını arttırmak gerekiyor” dedi

 

 

Uzkurt: “Bu realiteden hareketle, sanayimizin altyapısını uzun vadede daha güçlü kılacak olan inovasyon temeli üzerine dayandırmaya çalışıyor, öncelikle toplumda bir inovasyon kültürünün yerleşmesi için gerekli adımları atıyoruz.  Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek ara yüzler oluşturarak, yapılan Ar-Ge çalışmalarını ekonomik bir değere dönüşmesi için gerekli finansal, yasal, teknolojik ve insan kaynağı altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunlarla beraber hem Ar-Ge, inovasyon ve patent esasına göre faaliyet gösteren yeni girişimcilerin ortaya çıkması destek oluyor hem de  mevcut şirketler ile üniversite arasında işbirliği platformlarını oluşturarak sanayi altyapısını inovasyon zeminine oturtmaya çalışıyoruz.” dedi.

 

 

“Gelecek nesillerimizin inovasyon kültürüyle ve patent bilinciyle yetişmesini istiyoruz”

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncelikli hedef olarak toplumda bir inovasyon, Ar-Ge ve patent farkındalığını yaratarak gelecek nesillerin inovasyon kültürüyle yetişmesini sağlamayı istiyor.  İnovasyonlar ve patentler ulusal ve bölgesel ekonomilerin sürdürülebilir ekonomik büyümesinin, toplumlar için sosyal kalkınma ve refah düzeyinin, hem işletmeler hem de ulusal ekonomiler için rekabet gücünün temel dinamiği haline geldi. Bu nedenle bakanlık sanayi altyapısını Ar-Ge ve inovasyon odaklı yaparak dış ticaret açığında önemli etkisi bulunan alanlarda kendi teknoloji ve ürünlerimizi geliştirerek ekonomimizi daha sağlam temellere dayandırmayı hedefliyor.

 

 

2012 yılında Ar-Ge destekleri için 166,8 milyon TL bütçe ayıran Bakanlık verdiği Ar-Ge ve inovasyon destekleriyle Türkiye’nin katma değeri yüksek teknolojiler ve rekabet edebilir patent ve markalarla dünya pazarlarında var olması amaçlanıyor. Bu doğrultuda bir taraftan inovasyon için gerekli işbirliği ve altyapının gelişmesine katkıda bulunacak olan ara yüzleri oluşturup desteklenirken, diğer taraftan da toplumu ve sanayicini öncelikle inovasyon odaklı olmalarını sağlamaya çalışıyor.

 

 

Türkiye’nin önde gelen Patent Şirketlerinden biri olan Efor Patent’in kurucu ve Genel Müdürü Savaş Gümüş: Gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmak için Ar-Ge bir tercih değil zorunluluktur. 9. Kalkınma Planı çerçevesinde devletin firmalara Ar-Ge desteği vermesi konunun önemini kanıtlar nitelikte. Destekler doğru şekilde değerlendirilirse, Türkiye’nin de dünya ile rekabet edebilen markaları ve nitelikli patentleri olabilir.” dedi.

Leave a Reply