Yaklaşık 50 yabancı sermayeli şirket Ar-Ge merkezini Türkiye’ye taşıdı. Yerli firmalar da boş durmadı, Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin sayısı beş yılda büyük bir yükseliş göstererek  20’den 141’e çıktı.

 

Türkiye’de son yıllarda artan patent odaklı Ar-Ge çalışmalarına verilen  teşvikler,  dünya devlerinin beyin takımlarını Türkiye’ye çekti. Siemens’ten Ford’a, Ericsson’dan Bosch’a kadar 50’den fazla yabancı şirket Ar-Ge merkezini Türkiye’ye taşıdı. Kısa süre sonra aralarında Toyota, Genband, Artek ve 3M gibi firmaların da yer aldığı 12 yabancı şirketin daha Ar-Ge için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

 

 

Sadece yabancı değil yerli firmaların da birbiri ardına Ar-Ge merkezi açmasıyla Türkiye’de bulunan Ar-Ge merkezi sayısı 5 yılda 21’den 141’e çıktı. Bu merkezlerde istihdam edilen personelin sayısı da 100 bini buldu. Yabancı firmaların Türkiye’yi seçmesinde teşviklerin yanı sıra kaliteli yetişmiş insan gücünün de etkisi olduğunu ifade eden Bilim ve Teknoloji  Genel Müdürü Cevahir Uzkurt, Türkiye’nin hızla Ar-Ge merkezi olmaya başladığını söyledi. 2013’de Ar-Ge’ye 6 milyar TL teşvik verileceğini ifade eden Uzkurt, “Şu an Türkiye’de sağlanan teşvikler dünyada çok az sayıda ülkede var. Kurulan Ar-Ge merkezlerinin personelinden vergisine kadar birçok masraf kalemini devlet karşılıyor. Buna Türkiye’nin yetişmiş genç nüfusunu da ekleyebiliriz. Durum böyle olunca yabancı firmalar hızla Ar-Ge merkezlerini Türkiye’ye taşımaya başladı. Şu anda da çok önemli firmalar ile görüşüyoruz. Yakında başka devler de Ar-Ge merkezini Türkiye’ye taşıyacak” şeklinde konuştu. Öbür taraftan, Türkiye ilk kez Ar-Ge Merkezleri Zirvesi düzenleyecek. 25 Eylül’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek bu organizasyona Türkiye’deki tüm Ar-Ge merkezleri katılacak.

 

Önemli Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olan Ford Otosan, Ar-Ge konusunda attığı adımlarla dünyadaki üçüncü büyük merkezini Türkiye’de kurdu ve bin 100 mühendis kadrosuna ulaştı. Siemens bölgedeki en büyük Ar-Ge merkezini Gebze’ye taşıdı. Bosch’un Ar-Ge merkezinde 400 kişi çalışıyor. Bilişim devi Amerikan firması Genband, Kanada’daki mükemmeliyet merkezini Türkiye’ye taşıyor. Dünyanın en büyük sanayi araştırma şirketi Artek, Türkiye’ye Ar-Ge merkezi kuruyor. Toyota Ar-Ge merkezini taşımak için ön görüşmeleri tamamladı.

 

Türkiye’de, Ar-Ge merkezi statüsüne kavuşmak için tam zamanlı en az 50 personelin istihdam edilmesi gerekiyor. Personel gideri de dahil olmak üzere gerçekleştirilen harcamaların yüzde 90’ı teşvik kapsamında yer alıyor.

 

Türkiye’nin önde gelen Patent Şirketlerinden biri olan Efor Patent’in Genel Müdürü Savaş Gümüş: “ Gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmak için Ar-Ge bir tercih değil zorunluluktur. 9. Kalkınma Planı çerçevesinde devletin firmalara Ar-Ge desteği vermesi konunun önemini kanıtlar nitelikte. Destekler doğru şekilde değerlendirilir, bilinçli hareket edilirse, Türkiye’nin de rekabet gücü yüksek markaların ve nitelikli patentlerin sayısı önemli derecede artacaktır.” dedi.

Leave a Reply