All posts by: Efor Patent

About Efor Patent

Kosgeb Teşvikleri

Haziran 18, 2012

Kosgeb Teşvikleri Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği Amacı ve Kapsamı Sınai Mülkiyet Haklarının işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, işletmelerin haklarını bilmesi ve koruması, sınaî mülkiyet bilincinin tam anlamıyla oluşması, küresel pazarda rekabet gücünü arttırır. Bu amaçla, işletmelerin, Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği alan işletmeler ve […]

  Amaç Ülkemizdeki patent sayısının arttırılması Kapsam Ulusal Patent Başvuruları; Araştırma raporu, inceleme raporu ve vekil destekleri ile tescil ödüllerini kapsar. Ulusal Patent Başvuruları Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar. Kimler Yararlanır TC vatandaşları Üniversiteler Kamu kurum ve kuruluşlar Türkiye’de yerleşik temsilciliği bulunan işletmeler ve şubeleri ile vakıflar ,dernekler Ulusal […]

Barkod

Haziran 18, 2012

Barkod kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek haldeki basit simgeleridir. Bir başka deyişle, alfanümerik karakterlerden ve rakamlardan oluşan dik çizginin bir araya gelmesidir. Barkodda bulunan çizgiler ve boşluklar genişliklerinden ve onların varyasyonlarından gelen yansımalar hassas bir lazer ışığı kullanan bir barkod okuyucu tarafından okunur. Okuyucu yansıyan ışığı dönüştürür ve bu bilgi bir bilgisayara […]

Entegre devre: Elektronik bir işlevi ya da elektroniksel işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olup ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ya da malzeme üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürüne entegre devre denir. Entegre devre topografyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu […]

Marka Teşvikleri

Haziran 18, 2012

KOSGEB Destekleri   Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) çerçevesinde KOBİ lere çeşitli destek programları sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Sınaî Mülkiyet Hakları için Marka, Patent, Tasarım vb. işlemler için harcanan tescil masrafları Genel Destek Programı kapsamında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.İlgili desteğin uygulama esaslarından alınan maddelere göre;- Türk Patent ve […]

Diğer Marka Hizmetleri

Haziran 7, 2012

Marka Lisans İşlemi Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Marka lisansı için noter onaylı lisans sözleşmesi gereklidir.   Enstitü, lisans kaydı yapılan markanın marka tescil belgesi veya marka tasdikli sureti üzerine, kullanım hakkına ilişkin kayıt düşer.   Bir marka […]

Tanınmış marka kavramı; Dünyada ilk kez sınai mülkiyet haklarının korunması konusundaki ilk uluslararası sözleşme olan Paris Sözleşmesi ile, ülkemizde ise 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı  idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) kurulmasının hemen ardından, 1995 yılında gündeme gelmiştir. Tanınmış markalar,  toplumda ulaştıkları tanınmışlık nedeniyle, marka taklitçilerine karşı daha […]

Marka Tescil Önerileri

Haziran 7, 2012

Marka tescilinde tescil edilecek ürün ve hizmetler marka sınıfları denilen kategorilere göre yapılmaktadır. Sınıf belirlemesi uzman bir marka vekili tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği ya da göstermeyi düşündüğü tüm alanlar koruma altına alınır.   Marka tescil işlemleri 6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu sürecin olumlu sonuçlanması için yurtiçi ve global marka araştırma hizmeti alarak […]

Chat with us on WhatsApp