2018 Avrupa Birliği İlerleme Raporu

Avrupa Birliği Üyeliği Raporunda Fikri Mülkiyet Hukuku Bölümü

Avrupa Birliği üst komisyonu tarafından 2018 Türkiye ilerleme raporu 17.04.2018 tarihinde sunuldu. Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent ve Marka Vekilleri  3 yıl öncesine kadar sunulan bu raporu dikkatle bekliyordu. Ancak bu raporun önemlilik derecesinin düştüğünü ve eskisi kadar topluluk içerisinde merakla beklenmediğini söyleyebiliriz. Tabi ki bu konun birkaç sebebi var bunlardan ilki Türkiye ve AB ülkeleriyle zaman içerisinde yıpranan ve uzaklaşan ilişkisi ikinci olarak siyasi tartışmaların yanında fikri mülkiyet hukuku oldukça sönük kalmaktadır. Son olarak Türkiye’ye yönelik eleştirilerin bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerin inceleme – koruma standartları ile karşılaştırıldığında o denli zorlama geliyordu ki, raporların fikri mülkiyet kısmı bir oranda, gerçekçi eleştirilerden öte baskı aracı izlenimi yaratıyordu.

Son zamanlarda Türkiye, AB ülkelerinden uzaklaşarak başka arayışlar içerisine girdi bu durum AB ülkelerinin Türkiye’ye açıkladığı ilerleme raporlarında fikri mülkiyet hukuk bölümü de oldukça hafiflemeye başladı. Elbette, bunun birinci nedeni, fikri mülkiyet hukuku ve koruması alanında AB destekli projelerle de desteklenen kapasite artışı ve koruma-inceleme düzeyindeki yükselişti. Diğer olası nedenler spekülasyon olacağı için onları burada belirtmemiz yerinde olmayacaktır.

2018 yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu Fikri Mülkiyet Hukuku bölümü metninin önemli noktalarını Türkçe’ye çevirecek olursak :

-Türkiye’nin fikri mülkiyet hukuku (Patent, Marka, Tasarım Tescilleri ve Korunması) alanında iyi düzeyde hazırlık yaptığı, yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun kabulü ile 2018 AB ilerleme raporuyla ilgili mevzuatıyla uyum konusunda iyi gelişme gösterildiği belirtilmektedir.

-Türkiye’nin telif hakları alanında AB mevzuatıyla uyumlu kanun tasarısını yasalaştırmasının, fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlalleri ile mücadele     alanındaki önlemleri geliştirmesinin, hak sahipleri ile yapıcı diyaloğu sağlamasının, alandaki bilinç düzeyini yükseltme çalışmalarını yapmasının   beklendiği belirtilmektedir.
Bunlara ilaveten, tasarı halindeki Telif Hakları Kanunu’nda kolektif hakların yönetimi meselesinde, özellikle yabancı yapımcıların hakları, kamu gösterimi hakları ve çoğaltma hakları konularının düzenlenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

Yeni Kanun;

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’yla marka ve tasarım alanında AB mevzuatıyla büyük uyum sağlandığı belirtilmekte ve Türk sınai mülkiyet sisteminin uluslararası anlaşma ve uygulamalar çerçevesinde güncellendiğinin altı çizilmektedir. Buna karşın yeni kanunun biyoteknolojik buluşlarla ilgili özel düzenlemeler içermediği ortaya konulmaktadır. Bunlara ilaveten, Fikri Mülkiyet Akademisi, Vekil Disiplin Yönetmeliği, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun vekillerle istişare toplantıları gibi gelişmelere de olumlu anlamda yer verilmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yargısal uygulamalar alanında AB Enforcement Direktifi ile daha yüksek düzeyde uyumu sağladığı belirtilmekle birlikte, fiili uygulama alanında güçlendirilmeye ihtiyaç bulunduğunun ve taklit ve korsan düzeyinin hala çok yüksek olduğunun altı çizilmektedir. İlaveten, hızlı imha prosedürünün ve ihtisas ceza mahkemelerinin etkinliğinin artırılması gerektiği belirtilmektedir. Son not ise, sınırlarda gümrük kontrolünde ele geçirilen taklit ürün sayısının 2016 yılında bir önceki yıla oranla %35 arttığı bilgisidir.

Gördüğünüz gibi, 2018 yılı AB İlerleme Raporu’nun Fikri Mülkiyet Hukuku bölümü oldukça olumlu ve gelişmeleri önemser bir dille yazılmıştır. Patent ve telif hakları ve ilaveten hakların korunmasına yönelik uygulamalar alanlarındaki bazı eksikliklerin altı da özellikle çizilmiştir.

AB – Türkiye ilişkilerinin üyeliğe yönelik perspektifi kaybettiği bu yıllarda, İlerleme Raporu’nun Fikri Mülkiyet Hukuku kısmındaki olumlu gelişmeler kanaatimizce her şeye rağmen mutluluk vericidir.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!..