Avrupa Birliği, Türk şirketlerinin patent odaklı Ar-Ge projelerinde ve inovasyon yatırımlarında yeni destekler sağlayacak. Avrupa Yatırım Bankası tarafından finanse edilecek projenin amacı; Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerini kalkındırmak.

 

Finansmanını Avrupa Birliği’nin 27 üyesinden sağlayan ve AB’nin uzun süreli kredi veren bankalarından biri olan Avrupa Yatırım Bankası birçok ülkeye farklı proje konuları ile destek sağlıyor. AYB Türkiye Temsilcisi Alain Terraillon: “AYB olarak 2013’te en önemli gündem maddelerinden birinin, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki Türkiye’yi kalkındırmak ve bu konuda Türkiye’ye yardımcı olmak olduğunu söyledi. 2013’te hayata geçirecekleri yeni projenin asıl amacının ise Türkiye’deki KOBİ’leri kalkındırmak ve onlara patent ve marka bilinci kazandırmak olduğunu belirten Terraillon, Türkiye ekonomisi şimdilik çok iyi görünüyor ve işsizlik rakamları çok olumlu bu tüm bunların yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çektiğini de söyledi.

 

 

Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları

 

2005 yılında AYB tarafından Türkiye’ye ayrılan yıllık kredi bütçesi 300 milyon Euro iken, bu rakam şu anda 2 milyar Euro’ya çıkmış durumda.  2010 yılında başlatılan “Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları” adlı program kapsamında Türkiye için ayrılan yıllık 2 milyar Euro’luk kredi 3 ayrı grupta paylaştırılıyor.  Bir bölümü kamuya, bir bölümü bankalar aracılığı ile patent ve marka sahibi KOBİ’lere ayrılan, kredinin bir bölümü de kamu yararına proje yapan özel sektöre aktarılıyor.

 

2010 ve 2011 yıllarını kapsayan ve Ekim ayında tamamlanacak olan proje kapsamında oluşturulan 500 milyon Euro’luk kredi hacminin yüzde 75’i kullanılırken, krediye en çok talebi gösterenler Samsun, Gaziantep, Mardin, Urfa, Malatya gibi sanayileşmiş şehirlerdeki şirketler oldu. Büyük şirketlere verilmeyen krediye; otellerden dolayı hizmet sektörü rağbet gösterirken, tarım da endüstrileşme aşamasında olan şirketler de başvuruyor.

 

AYB’nin 2013 yılında herhangi bir sektör ayrımı yapmadan patent ve marka sahibi inovatif KOBİ’lere vereceği krediye başvuru koşulları arasında KOBİ’lerin çalışan sayısının 250’den az olması, aynı zamanda bütçelerinin de 5 milyon Euro’yu geçmemesi gerekiyor.

 

Efor Patent Genel Müdürü Savaş Gümüş:  “KOBİ’lere verilen ekonomik destekler hep bir noktayı işaret ediyor, o da Küresel rekabette Ar-Ge ve inovasyonun artan önemi. Katma değeri yüksek olabilecek buluşlarla ülkemiz daha hızla kalkınacaktır” dedi.

Leave a Reply

Chat with us on WhatsApp