Avrupa Birliği, “Ortak Patent Belgesi” uygulamasından sonra patent davalarında da “Ortak Yargılama Sistemi”ni başlatıyor.

 

Avrupa Birliği Konseyi, “Ortak Patent Belgesi” konusunda attığı adımın ardından, üzerinde uzun yıllardan beri tartışılan ve patent uyuşmazlık davalarını tek bir çatı altında çözmeyi amaçlayan Birleşik Patent Mahkemeleri Antlaşmasını (Unified Patent Court yani UPC yi) imzaladı. Ortak patent ile birlikte, patent tescili belgesi ile bağlantılı masraflar 32 bin Euro dan 6 bin 500 Euro ya kadar düşerken, patent uyuşmazlık davalarında da ortak yargılamayı başlatarak daha basit, daha ucuz ve bütünleşik bir sistem kurmayı hedefliyor.

 

Mevcut sistemde patent ile ilgili uyuşmazlık olduğunda anlaşmaya taraf ülkelerin her birinde ayrı ayrı dava açmak gerekiyordu. Bu durumu ortadan kaldırmak adına oluşturulan Ortak Yargılamada, merkezi Paris’te diğer özel yetkili mahkemeler Münih ve Londra’da ve Temyiz Mahkemesi de Lüksemburg’da yer alacak bir sistem. Söz konusu mahkemelerin verdiği kararlar tüm üye ülkelerde geçerliyken Brüksel’de imzalanan yeni antlaşmanın 2014 yılında hayata geçmesi bekleniyor.

 

Patent Belgesi ile İlgili Maliyetler Azalacak 

 

 

Ortak patent – ortak yargılama uygulamasında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ilk etapta masraflarını 32 bin Euro dan 6 bin 500 Euro ya düşürerek tek bir patent belgesini alabilmesinin olumlu olduğu göze çarpıyor. Böylece pek çok buluş sahibi maliyetler sebebiyle tereddüt etmeden tüm AB ülkelerinde ilk adım olan patent başvurusunu rahatlıkla yapabilecek.

 

Yeni Sistemde Dil Sorunu Olabilir

 

 

Yeni sistemin uygulama sürecinde dil sorunları ile karışılması olası. Örneğin; İngilizce olan iletişim alanı ile ilgili patent uyuşmazlıkları Paris’deki mahkemede Fransızca, Fransa’nın eczacılık alanındaki davaları Londra da İngilizce olarak görülecek. Temyize gidildiği takdirde ise, bu kez o patent belgesi sahibinin ana dilinde duruşma gerçekleşecek. Bu durum sıkıntılı süreçlere sebebiyet verebilir. Üyeler arasında Ortak Patentte kullanılacak dillerle ilgili çıkacak sorunlar nedeniyle İspanya ve İtalya imza atmamışken, İtalya ise ortak yargılama sistemine imza attı. Yeni sistemin, hata ve eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerekiyor.

Leave a Reply