Bilgi Havuzu

BİLGİ GÜÇTÜR…

Ünlü Filozof Francis Bacon’un da dediği gibi “IPSA SCIENTIA POTESTAS EST” “BİLGİ TEK BAŞINA GÜÇTÜR” sözü bugün her zaman olduğundan daha önemlidir.

1925 yılında Paris Sözleşmesinin kabulü ile Türkiye de temelleri atılan sınaî hakların korunması 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Bu gün, fikrin ürüne dönüştüğü marka, patent ve tasarım tescilleri 2003 de yapılan son güncellemeler ile koruma altına alınmaktadır.

Dünya da ise, ilk olarak 1711 yılında Fransa’da, 1787 İtalya ve İngiltere’de, 1842 de Amerika Birleşik Devletlerinde, 1876 yılında Almanya’da, 1888’de Japonya’da fikri hakları koruma altına alınmaya başlamıştır. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye geri kalmış gibi görünsede, yıllar içerisinde Türk Patent Enstitüsüne gerçekleştirilen başvuru sayılarındaki artış Türkiye’deki gelişimi gözler önüne sermektedir.

İşte bu noktada, EFOR PATENT olarak;

Sınırların netliğini kaybettiği günümüz rekabet şartlarında, ulusal ve uluslararası arenada firmalarımızın gelişimine yön vermek amacı ile 1999 yılından bu yana FİKRİ MÜLKİYET alanında edindiğimiz tecrübeyi paylaşmayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?