Küresel ticari rekabetin zorlaşması, Markalaşma, Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon yarışını hızlandırmıştır.

 

Bunun sonucu olarak; Marka, Patent, Tasarım ve Telif haklarının korunması ve yönetilmesi ticari rekabet gücünün artırılmasının ve önemli unsurlarından biri olmuştur. Şirketlerin en kıymetli varlıklarından olan bu hakların etkin bir şekilde korunması ve yönetilmesindeki başarı ise; doğru çözüm ortağının seçilmesine bağlıdır.

 

Son yıllarda yaşanan global ekonomik gelişmelerle paralel olarak, ülkemizde de “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı” hizmetinin önemi her geçen gün artmaktadır.

 

Ticari rekabetin en etkin unsurlarından biri olan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları”, iyi yönetildiği taktirde, kuruluşlarımız için ciddi bir gelir unsuru oluşturmaktadır.

 

Marka, patent, tasarım tescilleri ve hukuki hakların korunması konusunda donanımlı ve yetkin kuruluşlarla işbirliği yapmak, firmalarımızın bu haklarından azami şekilde yararlanması açısından son derece önemlidir.

 

Efor Patent Uzmanları; marka, patent, ve tasarım tescillerinizin resmi işlemlerinin sonuçlandırılması ve hukuki takibinin yapılması konularında en etkin yardımcılarınız olacaktır.


Leave a Reply