Diğer Hizmetler

Ar-Ge Danışmanlığı

Teknolojinin, hızla ve dur durak bilmeden gelişim sağladığı günümüz dünyasında, firmaların ayakta kalabilmeleri, güçlerini her daim koruyup kalıcı olabilmeleri için üretim yapmaları ve mevcutta yapılan üretim faaliyetlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir. Sanayi firmaları eğer gelişmeleri takip etmiyor, mevcut teknikteki eksikliklerden yola çıkarak ürettikleri ürünlerde bir farklılık yaratamıyorlarsa başta Çin kökenli firma  olmak üzere bir çok…

Ar-Ge Danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Bitki Türleri

Bitki Türleri, Bitki Türleri Tescilinin Önemi Yeni Bitki Türleri  “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” kapsamınca korunmaktadır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın sağladığı bu kanun, “Islahçı Hakkı Belgesi” ile bitki türlerinin korunmasına yöneliktir. Kanunun amacı bitki çeşitlerinin üzerinde durmak bitki çeşitliliği sağlamaktır. Bu kanundan yararlanabilmek için TC vatandaşı…

Bitki Türleri Tescili ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Kosgeb Teşvikleri

Kosgeb Teşvikleri Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği Amacı ve Kapsamı Sınai Mülkiyet Haklarının işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, işletmelerin haklarını bilmesi ve koruması, sınaî mülkiyet bilincinin tam anlamıyla oluşması, küresel pazarda rekabet gücünü arttırır. Bu amaçla, işletmelerin, Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği alan işletmeler ve…

Kosgeb Teşvikleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Tübitak Ar-Ge Hibeleri

Tübitak Ar-Ge Hibeleri Teknolojik Yenilik ve Destek Programları Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmeyi ve yenilikçiliği geliştirmek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini gerçekleştirmek TÜBİTAK’ın ana hedeflerindendir. Bu hedef doğrultusunda Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyerek çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan teknolojinin toplumsal faydaya…

Tübitak Ar-Ge Hibeleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Barkod

Barkod kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek haldeki basit simgeleridir. Bir başka deyişle, alfanümerik karakterlerden ve rakamlardan oluşan dik çizginin bir araya gelmesidir. Barkodda bulunan çizgiler ve boşluklar genişliklerinden ve onların varyasyonlarından gelen yansımalar hassas bir lazer ışığı kullanan bir barkod okuyucu tarafından okunur. Okuyucu yansıyan ışığı dönüştürür ve bu bilgi bir bilgisayara…

Barkod ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Tr. Uzantılı Alan Adları Alımı

Dünya tarihinin en önemli buluşlarından olan internet, hayatı her yönüyle etkilemiştir. İnternet kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak da internet alan adı (domain name) tescillerinde hukuki sorunlar artmaktadır. Son uzantısı .com ve .net vb. uzantılar ile biten internet alan adı (domain name) tescilleri “ilk başvuran alır” kuralı ile ICANN denetimindeki çeşitli şirketlerce yapılmaktadır. İnternet alan adlarının,…

Tr. Uzantılı Alan Adları Alımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Coğrafi İşaret

Bir malın coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yöreye yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını sağlayan ad veya işarettir. Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen bir halı, kilim, kumaş, çini…

Coğrafi İşaret ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Entegre Devre Topografyası

Entegre devre: Elektronik bir işlevi ya da elektroniksel işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olup ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ya da malzeme üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürüne entegre devre denir. Entegre devre topografyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu…
Entegre Devre Topografyası ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Marka Değerleme

Günümüzde şirketler, sahip oldukları markaları değer katarak mali tablolarına yansıtmakta, bu sayede şirket piyasa değerini ve önerilen fiyatları yükseltme amacına gitmektedirler. Bu durum aynı zamanda çok güçlü ve değerli markalara sahip olduklarını kanıtlama açısından da son derece önemlidir. İşletmeye rekabet üstünlüğü, fiyat avantajı, markanın başka bir işletmece satın alınmasında farklılık yaratma vb avantajlar sağlayan ve…

Marka Değerleme

Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?