Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, geliştirdiği teknolojik ürünü yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak ve pazarlamak isteyen girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini açıkladı.

Bu yeni destek programıyla genç ve yenilikçi girişimcilerin yaratıcı fikirleriyle ekonomik birer aktör haline getirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya koyduğumuz ‘Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı’ kapsamında yurt içinde yerleşik kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar  veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Bu aydan itibaren birer aylık periyodlarla başvurular alınacak ve  takip eden ay içerisinde başvuruların değerlendirilmesi tamamlanacaktır. Bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep  edilen destek tutarının, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin liraya kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama  faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin liraya kadarı faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanacak.”

Fuara Tam Destek

Söz konusu hibenin detaylarına ilişkin de bilgi veren Ergün, desteklenecek başvurular için; fuarlara katılımda stant kirası, stant yapımı, standart stant dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortasının, ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtlarının, yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderlerinin, elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderlerinin, yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderlerin ve tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde, kuruluşun en fazla iki çalışanının ilgili seyahat ücretlerinin Bakanlıkça karşılanacağını söyledi. (A.A.)

Başvuları Komisyon Değerlendirecek

BAKAN Nihat Ergün, başvuruların değerlendirilmesinin Bakanlık tarafından  oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağını söyledi. Her bir proje için başvuru yapıldığı tarihten en geç beş yıl önce başarı ile tamamlanan, tamamlanmış hali ile katma değer yaratan veya yaratma  potansiyeli bulunan, Bakanlıkça belirlenen diğer kriterlere uygun olan ürünlerin desteklenmesine karar verileceğini anlatan Bakan Ergün, şöyle devam etti: “Bakanlık olarak bugüne kadar firmalarımızın rekabet gücünü arttıracak, ülkemizde daha fazla katma değer yaratacak yüksek teknolojili  ürünlerin tasarımından üretimine kadar birçok destek programı geliştirdik ve bunları da uygulamaya koyduk. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle bu yeni destek programıyla zincirin son halkalarındaki bir eksik alanı daha tamamlamış bulunuyoruz. Böylece bir firmamızı tasarımdan üretime, üretimden de pazarlama ve tanıtım aşamasına kadar desteklenmiş olacağız. İleri teknolojili ürünlere yönelik Ar-Ge’ye dayalı bu destekleri gerekli görüyoruz ve çok önemsiyoruz. Ülkemizde artık neredeyse üretilemeyen hiçbir şey yok gibi. Ancak bir bakıyorsunuz bizim bir kilogramlık ihracatımızın değeri 1,5 dolar seviyelerinde iken bu rakam Almanya için 4.5-5 dolar seviyelerinde. ”

Hürriyet

Leave a Reply