Ülkemiz Metal Ürünler, Plastik Ürünler ve Elektrikli Küçük Aletler sektörlerinde katma değeri yüksek tescilli ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, söz konusu sektörlere dahil tasarım tescilli ürün sayısının arttırılması ve  ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarıyla söz konusu sektörler için yenilikçi tescilli tasarımın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Yarışmalar, profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir. Her iki kategoride, katılımcılardan aşağıdaki sektör grupları için özgün ve yenilikçi ürün tasarımlarının geliştirilmesi ve bu tasarımların tescillenmesi beklenmektedir.  Her sektör grubu için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

 

Yarışmalar ; Ev, otel ve restoran kullanımına yönelik “Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar İçin Tasarım” teması kapsamında;

 

  • Metalden Mamul Ürünler
  • Plastikten Mamul Ürünler
  • Elektrikli Küçük Aletler

 

olmak üzere 3 ayrı kategoride katılıma açıktır.

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük,  çekicilik, duygulara hitap.

İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).

Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.

Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması (üretim ve kullanım esnasında).

 

Ödüller

 

Her ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde ilk 3 dereceye girenler ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

 

Profesyonel Kategorisi

1.’lik ödülü : 15.000 TL
2.’lik ödülü : 10.000 TL
3.’lük ödülü :  7.000 TL
Mansiyon    :  4.000 TL

 

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

 

Öğrenci Kategorisi

1.’lik ödülü : 7.000 TL
2.’lik ödülü : 5.000 TL
3.’lük ödülü : 3.000 TL
Mansiyon    : 2.000 TL

 

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları  İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir

 

Proje Son Teslim Tarihi : 22 Ekim 2012 Pazartesi saat 17:30

Ödül Töreni Tarihi : 20 Aralık 2012 Cumartesi

 

Detaylı bilgi için: www.tasarim.immib.org.tr

Leave a Reply