Geçen yıl 40’ıncı sırada bulunan Türkiye bu yıl 50’inci sıraya geriledi!

Türkiye, 126 küresel ekonominin inovasyon performansı değerlendiren Küresel İnovasyon Endeksi raporuna göre, 50’nci sırada yer aldı. Endekste 8 yıldır birinci sırada yer alan İsviçre bu yıl da yerini korudu.

Cornell Üniversitesi, INSEAD (The Business School for the World) ve Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) işbirliği ile hazırlandığı raporda geçen yıl 40’ıncı sırada bulunan Türkiye 50’inci sıraya geriledi.

Küresel İnovasyon Endeksi’nde 126 ülke arasında ilk 10’a giren ülkeler sırasıyla; İsviçre, Hollanda, İsveç, İngiltere, Singapur, ABD, Finlandiya, Danimarka, Almanya ve İrlanda şeklinde sıralandı

Endekste 8 yıldır yerini koruyan İsviçre bu yılda ilk sırada yer alırken, Çin’in ilk 20’e yükseldiği dikkat çekti. Çin orta gelirli bir ülke olarak inovasyonda gelişmiş ekonomiler arasında yer aldı.

Çin geliştirdiği AR-GE çalışmalarıyla inovasyon ülkeleri arasında ilk 20’ye girmeyi başardı.

Çin, ilk defa Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında dünyanın en yenilikçi 20 ekonomisi arasında yerini aldı.
2018 yılı Küresel Yenilik Endeksi raporunda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yaptığı sıralamada, Çin ilk 20 inovasyon ülkesi arasında yerini aldı. Bu sıralamada geçen yıl 22. sırada bulunan Çin, bu yıl artış göstererek 17. Sıraya yükseldi.

WIPO Genel Direktörü Francis Gurry bunun üzerine, Çin’in bu yükselişinin, ülke ekonomisinin gelişimi açısından yenilik ve özgün üretime çevirme yönünde yaptığı stratejik planlarının sonucu olduğunu, “Bu çok kutuplu yenilikçiliğin habercisi” ifadesini kullanarak belirtti.

Bunun yanı sıra Gurry, Dünya üzerinde Çin’in birçok gelişmiş ülkeyi geride bıraktığına, ayrıca halen araştırma-geliştirme alanında harcama, personel, patent, marka ve yayın sayılarında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

Ülkemizin ise, bulunduğu konumdan daha fazlası olabilmek için üretim ve daha çok yatırım yapması gerekiyor. Özellikle ülkemizde son zamanlarda AR-GE konusunda yapılan ataklar yavaş yavaş sonuçlarını gösteriyor ama belirlenen hedeflere bu hız ile yetişebilmek oldukça zor gözüküyor. Amerika ve Çin başta olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde her yıl binlerce patent alınıyor. Ülkemizde ise teknolojik yatırımlarını tamamlamış birkaç önemli firma dışında ciddi bir gelişme görünmüyor. Devletimizin önceki yıl çıkardığı kanunlar sayesinde belli başlı kıpırdanmalar gözlemliyoruz fakat dünya ile rekabet edebilmenin çok uzağındayız.

İnovasyon Sıralamasının Kriterleri

İnovasyon Girdi Alt Endeksi 5 temel bileşen ve bu bileşenler 3 göstergeden oluşuyor:

1- Kurum ve Kuruluşlar: Politik çevre, düzeneyelici çevre, iş çevresi
2- İnsan Kaynağı ve Araştırma: Eğitim, yükseköğretim, ar-ge
3- Altyapı: Bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre
4- Pazar Gelişmişliği: Kredi, yatırım, ticaret ve rekabet
5- İş Gelişmişliği: Bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi

İnovasyon Çıktı Alt Endeksi ise 2 temel bileşenden oluşuyor:

1- Bilgi ve Teknoloji Çıktıları: Bilgi üretimi, etkisi ve yayılımı
2- İnovatif Çıktılar: Maddi olmayan varlıklar, yenilikçi ürün ve hizmetler, çevrimiçi yaratıcılık

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun