İstanbul Üniversitesinde “Patent” Konusunda Seminer Verildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından “Ar-Ge ve İnovasyon Sempozyumu”  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Binasından gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının da konuşmacı olarak katıldığı sempozyum 3 gün sürdü.

Ulusal inovasyon ve patent tescil sistemini güçlendirmek ve üniversitelerin endüstriyel üretkenliğe dâhil olmasına katkı sağlamak amacı ile gerçekleştirilen seminerler gün geçtikte artmaktadır.

Konuşmacılar arasında yer alan ve “Patent” hakkında bilgi veren olan Efor Patent kurucu ortağı ve Türk Patent ve Marka Kurumu Sicil Kayıtlı Marka- Patent Vekili Savaş Gümüş;

“Türkiye’de Fikri ve Sınaî Hakların geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için ilerlediğimiz yolda, üniversitelerin sisteme dahil olması çok önemlidir. Ülkemizde 2006 yılına kadar üniversiteler tarafından gerçekleştirilen patent başvurularında belirli bir ivme yakalanamamış olmasına rağmen 2006 yılından itibaren gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bu artışların devam etmesi ile üniversiteler fikri mülkiyete dayalı gelir elde edebileceklerdir. Böylelikle üniversitelerin yaşadığı finansal sıkıntılara patent tescilleri katkı sağlayacak ve yeni Ar-Ge çalışmalarına da kaynak oluşturacaktır. ” dedi.

 

Leave a Reply

Chat with us on WhatsApp