KOSGEB; sayesinde ülkedeki büyük işletmelerin sayısı artmış ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin arasındaki rekabet ve etkinlik durumları artmıştır. Tüm bu durumların ekonomi üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Ekonominin gelişmesi için işletmelerin büyümesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple kişilere yardımcı olmak isteyen birçok destekleyici vardır. Özellikle devlet bankaları büyüme konusunda kişilere yardımlar yaparak uygun faiz giderleri sunmaktadır. Yine devlet kanunları da yatırımcıları ve büyümek isteyenleri koruma yönünde kararlar alarak vergi ve benzeri durumlar için farklı ayırt edici yasalar çıkarmışlardır.

KOSGEB danışmanlığı;  kişileri girişimci olmaları yolunda desteklemek amacıyla kurulmuştur. Girişimciler ekonominin içerisinde oldukça önemli bir yere sahiplerdir. Yeni istihdam alanları ve yeni iş sahaları ile hem ülke içinde hem ülke dışında etkin olmaları mümkündür. Büyüyen bir işletmenin KOSGEB danışmanlığından yararlanması gerekmektedir. Girişimci olmak aynı zamanda kaynağı da bulmak demektir. Büyümek için kaynak gerekmektedir ve bu duruma en yakın yardımcı KOSGEB danışmanlığı yardımıyla yapılacak bir yol izlemektir. Sizin için gerekli miktar işinize bağlı olarak bazen tamamı ödenerek bazen e bir kısmı ödenerek yardım halinde size dönecektir. Ödemeler oldukça uygun bir hal almış durumdadır. Devletinde teşvik ettiği bu büyüme yöntemleri ekonominin gelişmesinde önemli roller oynamaktadır. Desteklenen işletmeler hızlı bir şekilde büyüyerek ulusal ekonominin yapısının değişmesine yardımcı olmaktadır. Rekabet uygun fiyat ve kalite demektedir. Rekabetin olması için pek çok şirket olması gerekmektedir. Ve rekabet karşısına durabilecek güçte işletmeler gerekmektedir bu işletmeler KOSGEB danışmanlığı sayesinde kurulabilir.

Pek çok yasa ve güvence ile korunan bu yatırıcılar ekonominin büyümesinde ve işletmelerin bir yerlere gelmesinde önem arz etmektedir. Eğer büyüyen bir ekonominiz yoksa bu desteklenmeyen işletmelerden kaynaklanmaktadır.

Leave a Reply