Marka Lisanlı Ürünler İhracat Artışında Büyük Etken.

Marka lisanslı ürünlerin pazar büyüklüğü 300 milyar dolar seviyelerini aşmış durumda “Marka lisanslı ürünler ihracatı artırmada büyük önem” taşıyor. Globalde bu rakamın yükselmesinde Çin faktörü, marka birleşmeleri, ticari rekabet ve e-ticaret etkili.

Türkiye pazar büyüklüğünü ise spor ve eğlence marka lisansları olarak 1,5 milyar dolar seviyesinde öngörülmekte, bu ölçüyü yine marka lisanslı ürünlerin perakende raf satış rakamlarına göre belirleniyor. Tüketici ürünleri marka lisansını, “Dünyaca tanınmış markaların, futbol kulüplerinin, sinema ve çizgi film karakterlerinin veya dijital oyunların haklarının belli bir süreyle farklı bir ürün kategorisi veya bir servis için kullanılması” şeklinde tanımını yaptı.

Perakendenin Türkiye’de çok kuvvetli olduğunu ve marka lisans işinin de ağırlıklı olarak perakende üzerinden döndüğü üzere, Türkiye’nin bu alanda büyüme potansiyelinin yükselmesi dikkat çekti. Türkiye’de marka lisansla ilgili çok fazla fırsat artışı olduğu belirtildi. Bununla birlikte Avrupa ve Amerika pazarında lisanslı karakterlerin, Hollywood starlarıyla kıyaslanabilecek kadar takipçi sahibi olduğuna ,Serra Yılmaz  “Lisanslı ürün tüketimi ve harcama miktarına baktığınız zaman Avrupa ve Amerika tabii ki daha doygun bir pazar. Türkiye’de tüketici ürünlerinde lisans gelişen ve fırsatların olduğu bir pazar. Lisans kullanımı; farklılaşma, ürünün rakiplerinden hızla ayrışmasını sağlama ve marka bağlığı yaratma adına anahtar rolde” şeklinde konuştu.

İhracat Artışında “Lisanslı Marka” Önemli

Türk firmaları için marka lisanslı ürünler ihracatı artırma noktasında da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Burada pazar lideri olsanız bile, kendinizi tanıtmak için güçlü bir kampanya içeriğine ihtiyacınız var. Bizim en öncelikli şirket hedeflerimizden biri, Türk şirketlerine doğru lisanslı içerikleri doğru pazarlama planı ile sunarak, bu şirketlerin sadece Türkiye’de değil, yurt dışı pazarlarında da bilinirliklerini ve satışlarını artırmalarını sağlamak” dedi.

Tescilli bir markanın kullanım hakkı (lisans) tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Lisans inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Lisans sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin yasalar uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir. İnhisari olmayan lisans sahiplerinin dava açma hakkı yoktur. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Lisans hakkı alan kişi, markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin hertürlü tasarrufta bulunabilir. Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır. Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir. Lisans markalar siciline kayıt edilmediği sürece, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Markanızı Tescille Koruyun | Efor Patent İstanbul .