Mal ve hizmetlerin farklı kişi veya şirketler tarafından üretilen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan işaretler bütününe marka adı verilir. Marka tescili’nin yapılması için seçilen işaretlerin ayırt edici olmaları yeterlidir. Bunun yanında baskı yoluyla çoğaltılabilme de tescilin bir kriteridir. Sayılar, şekiller, harfler ve işaretler marka adı olarak tescil edilebilir. Bu durumda tescil edilen işaretler bütününün belirli kullanım kıstasları vardır. Mahkemeler tarafından ictihatlarla ortaya çıkan kurallara göre belirli genel ifadelerin marka olarak kullanılmalarında kimi sıkıntılar mevcuttur. Böylesi bir durumun marka tescili yapan firmaya da pek bir katkısı olmamaktadır.

 

Tescil edilme kavramı Arapça sicil kelimesiyle aynı kökten gelir. Bu kaydedilen şeyi ve bu şeyin kayıt konusu varlığa aitliğini ifade eder. Mal ve hizmetler açısından tescil işleminin uygulanması ise bir markanın diğerleri arasından ayırt edici özelliklere sahip olarak ayrılmasını ifade ederken bu markanın kalitesi veya diğer özelliklerinin de korunabilmesini ifade eder. Marka tescili yapılmışsa bu marka alınır satılır ve mirasa konu edilebilir. Şu halde tescil edilen şeyin de bir pazar değeri bulunmaktadır.

 

Bir işletme kurulurken temel prensip işletmenin kendisinin de bir ürün olduğunu unutmamaktır. Belirli bir süre boyunca sermaye sahibi sermayesinin faizini işletmesi üzerinden alır. Bu süre sonucunda da işletmesini maksimum fiyatla satmak zorundadır. İşletmelerin satış değerleri onların piyasadaki gerçek değerlerini ifade eder. Sonuç olarak tescil edilmeyen bir markanın satış değeri yoktur. Küçük işletmelerde yerin tahsisi için ücret alınabilir. Bu işleme devretme denilir. Ancak tescilli markanın bir süreliğine kullanım bedeli bile bu bedellerden üstündür.

 

Son olarak marka tescili işlemiyle patent alma işlemi birbirinden farklı şeylerdir. Marka tescili bir mal, hizmet veya işletmeyi ifade ederken patent özgün bir buluşu ifade eder.

Leave a Reply