Marka Başvurularında Avrupa’da Birinci Sıradayız

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan “Marka başvurularında şu anda Avrupa’da birinci sıradayız ama markalaşma noktasında çok eksikliklerimiz var. Dünya çapında büyük markalar yaratmak durumundayız” dedi.

 

Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile birlikte yürüttüğü, “Türkiye Üniversitelerinde Sınai Mülkiyet Hakları (SMH) Bilgisinin Yaygınlaştırılması” projesi Marmara Bölgesinde yer alan üniversitelere tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

 

Projenin tanıtıldığı sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan yaygın kavramlar var. Ar-Ge dediğimiz zaman paranın bilgiye dönüşme süreci, İnovasyon dediğimiz zaman da bilginin paraya dönüşme süreci diyebiliriz. İnovasyon döngüsünün veriminden bahsedecek olursak başta bir kaynak ortaya koyuyoruz. Burada bir bilgi üretiyoruz daha sonra bu bilgiyi ticaretleştirerek buradan para üretiyoruz ama ilk başta koyduğumuz paradan daha çok para üretmemiz gerekiyor. Daha sonra elde ettiğimiz bu parayla Ar-Ge’yi destekleyerek döngünün kendi kendisi besleyerek büyümesi söz konusudur” dedi.

 

Türkiye’de özellikle İnovasyon döngüsünün Ar-Ge ile ilgili olarak ciddi bir atılımı olduğuna dikkat çeken Asan, “Ar-Ge’ye ayrılan kaynak özel sektör kaynağı son dönemde ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Yüzde 0,9 oranında bir paranın son 5-10 yıldır Ar-Ge’ye ayrıldığını görüyoruz. Bu bizim ülkemiz için yeterli değil ama ciddi bir rakamdır. Özellikle batı ülkeler kaybettikleri pazar payını son dönemde bu konuya biraz daha eğilme ihtiyacı hissettiler” diye konuştu.

Leave a Reply