2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan patent, marka başvurusu ve tasarım başvuruları 134 bini geçti.

Sınai mülkiyetin her alanında bir önceki yıla oranla önemli artışlar oldu. Yerli patent başvurularında yüzde 11, faydalı model başvurularında yüzde 8, marka başvurusu yüzde 13 ve tasarım başvurularında yüzde 11’lik artış gerçekleşmiştir. Yapılan başvurulardan 119 bin 412’si yerli olmak üzere 134 bin 353’ü marka başvurusu, 8 bin 126’sı yerli patent ve 2 bin 906’sı faydalı model başvurularından oluşmaktaydı. 2019 yılına ait bu veriler, ülkemizin sınai mülkiyet konusunda ilerleme kaydettiğinin göstergesidir.

Yapılan patent başvurularından özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, beyaz eşya, otomotiv ve elektronik alanında faaliyet gösteren firmalar yerli patentte ilk sıralarda yer almaktadır. Bu sektörlerdeki artış, firmaların teknoloji ve inovasyon konusuna verdikleri önemi göstermektedir. Ayrıca 2019’da en fazla patent başvurusunda bulunan ilk 50 kurumun içerisinde 22 üniversite de yer almaktadır. 2018 yılında bu sayı 17 olarak kaydedilmiş ve artışın olduğu gözlemlenmiştir.

Türkiye’nin küresel pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanması için özellikle Ar-Ge ve teknoloji alanlarına yatırımı artırması gerekmektedir.

İstatistikler incelendiğinde Türkiye’nin 2011 yılından günümüze Avrupa’da en çok marka başvurusu yapan ülke olduğu görülmüştür. Ülkelerin 2019 yılı marka başvuru istatistikleri henüz açıklanmamasına rağmen Türkiye’nin marka başvurusunda yine birinciliğini koruyacağı düşünülmektedir.

Marka başvurusu, patent ve tasarım başvurularında illere göre istatistikler incelendiğinde en fazla başvurunun İstanbul’dan yapıldığı belirlenmiştir. İstanbul’dan sonra patent başvurularında Ankara ve Bursa illeri öne çıkmakta, marka başvurularında Ankara ve İzmir illeri, tasarım başvurularımda ise Bursa ve Kayseri illeri öne çıkmaktadır.

Tasarım Başvurularına Yatırım

2019 yılında tasarım başvurularında da artış olup, 39 bin 178’i yerli, 7 bin 10’u yabancı olmak üzere 46 bin 188 başvuru yapılmıştır. Tasarım konusunda yapılan analizlere incelendiğinde tasarıma yatırım yapan firmalar yapmayanlara göre daha yüksek ticari başarıya sahip olmaktadır. Ayrıca tasarım konusunda yoğun çalışma içinde olan sektörlerde istihdam fazla olmakla birlikte milli gelire de ciddi oranda katkı sağlamaktadırlar.

TÜRKPATENT’in Hedefleri

2017 yılından bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı gözetiminde uluslararası otorite olarak da hizmet veren Türk Patent ve Marka Kurumu, patent araştırmasında da kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyerek çalışmalar yürütüyor. TÜRKPATENT tarafından hazırlanan uluslararası rapor sayısı bir önceki yıla oranla 7,5 kat artmıştır. Toplamda dünyada yer alan 23 tane uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi arasında TÜRKPATENT, 2019 yılında rapor sayısını en hızlı artıran kurum olmuştur. Kurumun en büyük hedefleri arasında 2023 yılında dünyadaki ilk 10 otorite arasında yer alması bulunmaktadır.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!