Marka Lisans İşlemi

Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Marka lisansı için noter onaylı lisans sözleşmesi gereklidir.

 

Enstitü, lisans kaydı yapılan markanın marka tescil belgesi veya marka tasdikli sureti üzerine, kullanım hakkına ilişkin kayıt düşer.

 

Bir marka tescili üzerinde lisans kayıt edilmesi durumunda, lisans geçerli olduğu sürece, markanın yenilemesi ile birlikte lisans kaydının da yenilenmesi gerekir. Lisansın devam ettiğine ilişkin kayıt yenileme belgesi üzerine şerh edilir.

 

Marka Birleşme

Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir. Birleşmenin hem yurtiçi tescilleriniz için Türk Patent Enstitüsüne hem de yurtdışı tescilleriniz için ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirilmesi ve kaydettirilmesi gerekir.

 

Leave a Reply