marka kullanma zorunluluğu

Marka kullanım zorunluluğu: Tescilli markaların 5 yıl süresince ciddi bir şekilde kullanılmaması halinde, ilgili markayı kullanmak isteyen kişiler, marka hükümsüzlük davası açarak markanın iptalini isteyebilmektedir. Marka sahibi, mahkemeye markayı ticarette kullandığını kanıtlayamadığı takdirde marka hakkını kaybetmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile gelen bir yenilikle; 2024 yılı itibariyle, ilgili kişiler mahkeme ile uğraşmadan doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan, “5 yıldır marka sahibinin markayı kullanmadığını” iddia ederek, markanın iptalini veya hükümsüzlüğünü isteyebileceklerdir. Kurum iptal talebini, iptali istenen markanın sahibine tebliğ ederek bir ay içerisinde kullanım delillerini isteyecektir. Sonrasında iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verecektir.

Mevcut durumda marka hükümsüzlük davalarının yıllarca sürmesi ve çok maliyetli olması nedeniyle ilgili kişiler genellikle yeni bir marka ile ticari hayatlarına devam etmeyi tercih etmektedirler. Ancak kanunun getirdiği yenilikle doğrudan kuruma gönderilecek bir iddia dilekçesiyle birkaç ayda ve maliyetsiz olarak işlemin sonuçlanması söz konusudur. Bu da marka hükümsüzlük taleplerinin çok artacağı anlamına gelmektedir.

Bu nedenle hak kaybına uğramamanız için; tescil edilmiş olan markanızın kullanımını kanıtlayan belgeleri arşivlemeniz olası marka hükümsüzlük taleplerinde dosyanız için gerekli olacaktır. Markaların kesintisiz kullanıldığının ispatlayan belgelerin arşivlenmesi ve ispat talebi durumunda beyan edilmesi marka hakkı sahibinin sorumluluğundadır.

Markanızı üzerinde taşıması şartıyla, arşivlemenizde faydası olabilecek markanızı kullandığınızı ispatlayıcı belge örnekleri: Kesilen faturalar, broşür, katalog, web sitesi internet domain kayıtlarınız, ithalat/ihracat evrakları, gazetelerde işinizle ilgili yayınlanan haberler, reklam harcama faturaları, marka yatırım faturaları,, sosyal medya ve web sitesi ziyaret verileri, varsa fuar katılımları, varsa marka lisans veya franchising sözleşmesi vb. belge suretler.

Efor Patent | Tescilleyin  Sizin Olsun