marka kullanma zorunluluğu

Marka kullanım zorunluluğu: Tescilli markaların 5 yıl süresince ciddi bir şekilde kullanılmaması halinde, ilgili markayı kullanmak isteyen kişiler, “marka hükümsüzlük davası” açarak markanın iptalini isteyebilmektedir. Marka sahibi, mahkemeye markayı ticarette kullandığını kanıtlayamadığı takdirde marka hakkını kaybetmektedir.

2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) yayımı tarihinden itibaren 7 yıl sonra yani 2024 yılında yürürlüğe  girecek 26. maddesiyle Türk Patent ve Marka Kurumu “marka iptali ve hükümsüzlüğünde” MAHKEME gibi karar merci olacaktır. 

İlgili kişiler mahkeme ile uğraşmadan doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan, “5 yıldır marka sahibinin markayı kullanmadığını” iddia ederek, markanın iptalini veya hükümsüzlüğünü isteyebileceklerdir. Kurum iptal talebini, iptali istenen markanın sahibine tebliğ ederek bir ay içerisinde kullanım delillerini isteyecektir. Sonrasında iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verecektir.

Bültende yayınlanan markalara yapılan itirazlarda; itiraz gerekçesi markanın itiraz tarihi itibariyle 5 yıldan eski olması halinde; itiraz edilen başvuru sahibi, itiraz edenin markayı kullandığını ispat etmesini talep edebilecek. Dolayısıyla bülten itirazlarında markanın tescilli olması yetmeyecek, 5 yıldan önceki tescil ise ticari olarak kullanıldığının ispatı gerekmektedir.

Mevcut durumda marka hükümsüzlük davalarının yıllarca sürmesi ve çok maliyetli olması nedeniyle ilgili kişiler genellikle yeni bir marka ile ticari hayatlarına devam etmeyi tercih etmektedirler. Ancak kanunun getirdiği yenilikle doğrudan kuruma gönderilecek bir iddia dilekçesiyle birkaç ayda ve maliyetsiz olarak işlemin sonuçlanması söz konusudur. Bu da marka hükümsüzlük taleplerinin çok artacağı anlamına gelmektedir.

Marka Kullanım Zorunluluğu nedeniyle hak kaybına uğramamanız için; tescil edilmiş olan markanızın kullanımını kanıtlayan/ispatlayan belgeleri arşivlemeniz olası marka hükümsüzlük taleplerinde savunma dosyanız için gerekli olacaktır. Markaların kesintisiz kullanıldığının ispatlayan belgelerin arşivlenmesi ve ispat talebi durumunda beyan edilmesi marka hakkı sahibinin sorumluluğundadır.

Markanızı üzerinde taşıması şartıyla; Arşivlemenizde faydası olabilecek ticari olarak markanızı kullandığınızı ispatlayıcı belge örnekleri: Kesilen faturalar, broşür, katalog, web sitesi internet domain kayıtlarınız, ithalat/ihracat evrakları, gazetelerde işinizle ilgili yayınlanan haberler, reklam harcama faturaları, marka yatırım faturaları,, sosyal medya ve web sitesi ziyaret verileri, varsa fuar katılımları, varsa marka lisans veya franchising sözleşmesi vb. her türlü belge.

Markanın kullanımı ve ispatı zorunluluğu konusunda detaylı bilgi için: 

MARKA KULLANIM İSPATI KILAVUZU

MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU

Efor Patent | Tescilleyin  Sizin Olsun