Marka Tescil

Marka Tescili

Marka Tescili: Özellikle son çeyrek yüzyılda önemi olağan üstü bir hızla artan markalaşma, bugün şirketlerin maddi değerlerinin sahip oldukları varlıklardan çok markalarıyla değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir. Günümüzde marka değeri milyar dolarla ölçülen pek çok şirketin marka değeri, maddi varlıklarının toplam değerinden binlerce kat fazla olabilmektedir. İşte bu sebepledir ki, gerek saygınlığı ve güvenilirliği gerek maddi getirisi yüksek markalara karşı kötü niyetli teşebbüslerin önlenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle öncelikle markanın esas sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir.

MARKA SORGULAMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Efor Patent uzmanları olarak müvekkillerimize önerilerimiz;

 • Markanızı kullanmaya başlamadan önce Marka Sorgulama-Araştırma işleminin yapılması,
 • Uygun marka bulunduktan sonra Marka Tescil işlemi ile markanızın tescil edilerek koruma altına alınmasıdır.

Efor Patent marka uzmanları olarak, marka sorgulama,araştırma işlemlerinden başlayarak Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescil işlemlerine, hukuki süreç yönetiminden, markaların ticari değere dönüştürülmesine kadar geçen her aşamada Siz müvekkillerimize tam kapsamlı ve güvenilir bir hizmet sunmaktayız.

Patent, marka tescil, marka sorgulama, patent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent

 1. Marka Nedir ?

  Marka, bir firmanın bir ürün ya da hizmetine verdiği isim ve ya  işaretleridir.Ürün ya da hizmete verilen bir isim, bir işaret, bir logo, markaya özgü ambalaj ve renkler, bu markayı tek tek ya da bir bütün olarak temsil edebilir.

  İsim ve logolar markanın bir piyasa oluşturmasında oldukça önemlidir. Örneğin pek çok çikolata markası vardır, ama Ax markalı çikolata kendine bir talep piyasası oluşturur. Yani marka ismi, benzer ürünlerden ayrılabilmeyi ve arz-talep akışı yaratmayı sağlar. Marka tescil edilmeden de kullanılabilir. Fakat bu oldukça riskli bir durumdur. Çünkü ürün ya da hizmet, kendi ismiyle bir piyasa oluşturur. Bu piyasa bu isimle bilenen ürünü talep eder. Bu durumda isim hakkı bir ikinci kişi ya da kurum tarafından alındığı taktirde, bu isme ait piyasayı da kendine çevirmiş olur. Markanın yaratıcısı olan firma ise bu mülkiyet hakkını kaybetmiş olur.

  Marka ismi bulunurken, rekabetçi, yenilikçi ve kalıcı isimler bulunmalıdır. Çünkü ürün bu isimle markalaşacak ve piyasa değeri taşıyacaktır. İsim bulmayla alakalı detaylı bilgiyi Marka İsmi Bulma sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

  Marka oluşturma süreci ürün isim ve logolarının tescillenmesiyle güvenli hale gelir. Öncelikler markalaştırılmak istenen ürün isminin ön araştırması titizlikle yapılmalı isim ve logoların daha önce kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmelidir.  Daha sonra marka sınıfına karar verilmelidir. Marka sınıfları 45 ana başlıkta sıralanmış olup bu başlıklar da kendi içinde ayrı başlıklara ayrılmıştır. Marka sınıfına karar vermek için profesyonel danışmanlıklardan yararlanılması önemlidir.

 2. Marka Tescili Nasıl Yapılır?

  Marka Tescil ile ilgili sayfamızdan ya da iletişim numaralarımızdan marka tescili ile alakalı merak ettikleriniz diğer ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

 3. Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler şunlardır:
  • Markanın örneği,
  • Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi,
  • Vekâletname,
  • Başvuru sahibi tüzel kişi ise ticari faaliyetini gösterir belge,
  • Başvuru sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi veya kimlik numarası.

 4. Marka Tescil Önerileri

  Marka tescilinde tescil edilecek ürün ve hizmetler marka sınıfları denilen kategorilere göre yapılmaktadır. Sınıf belirlemesi uzman bir marka vekili tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği ya da göstermeyi düşündüğü tüm alanlar koruma altına alınır.  Marka tescil işlemleri 12-18 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu sürecin olumlu sonuçlanması için yurtiçi ve global marka araştırma hizmeti…
  Marka Tescil Önerileri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 5. Slogan Tescili

  Sloganlar Nasıl Korunurlar? Sloganlar, telif hakkı değil ticari markadırlar bu sebeple MARKA TESCİLİ ile korunabilirler. Telif hakkı, sanatsal nitelik taşıyan şeyler için alınabilir. Tabii ki; şiirler, filmler, heykeller, müzik, roman vb. bu kapsama girmektedir. Ancak telif hakkı genel anlamda, yeterince sanatsal görünmeyen şeyleri de kapsayabilir. Birkaçını sıralamak gerekirse telif hakkı; reklam metni, oyunlar, yazılım programları…
  Slogan Tescili ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 6. Marka Araştırma

  ‘Marka’ olmayı ilke edinmiş tüm işletmelerin atacakları İLK ve EN ÖNEMLİ adım; ayırt edici özelliğe sahip, akılda kalıcı ve en önemlisi rekabet gücü kazandıracak bir marka ismi belirlemeleridir. Markanın belirlenmesinden sonra daha önceden benzer bir başvurunun/tescilinin yapılıp yapılmadığı araştırılır. Bu işlem sayesinde ölü yatırımların ve zaman kayıplarının büyük ölçüde önüne geçilmektedir. Marka araştırma işlemi iki şekilde…
  Marka Araştırma ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 7. Marka İzleme

  Firmanızın gücü, saygınlığın ve güvenilirliğin emaresi olan markanızdan gelir. Markanızın tescil edildikten sonra da olası taklitlerine karşı dikkatle takip edilmesi gerekir. Çünkü markaların tescil edilmesi taklit edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Firma sahipleri tescilli markaların benzerlerinin resmi kurumca tescillenemeyeceğini düşünürler. Oysa markaların yayına çıkması, ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanının Kanun Hükmünde Kararname ile çerçevelenmiş sübjektif kararına bağlıdır….
  Marka İzleme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 8. Tanınmış Marka Müracaatı

  Tanınmış marka kavramı; Dünyada ilk kez sınai mülkiyet haklarının korunması konusundaki ilk uluslararası sözleşme olan Paris Sözleşmesi ile, ülkemizde ise 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı  idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Marka ve Kurumu kurulmasının hemen ardından, 1995 yılında gündeme gelmiştir. Tanınmış markalar,  toplumda ulaştıkları tanınmışlık nedeniyle, marka taklitçilerine karşı daha…
  Tanınmış Marka Müracaatı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 9. Marka Teşvikleri

  KOSGEB Destekleri   Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) çerçevesinde KOBİ lere çeşitli destek programları sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Sınaî Mülkiyet Hakları için Marka, Patent, Tasarım vb. işlemler için harcanan tescil masrafları Genel Destek Programı kapsamında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. İlgili desteğin uygulama esaslarından alınan maddelere göre;- Türk Patent Marka ve Kurumu…
  Marka Teşvikleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 10. Diğer Marka Hizmetleri

  Marka Yenileme Marka koruma süresi 10 yıldır ancak başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık periyotlar halinde yenilendiği takdirde bu koruma sınırsız süre uzatılabilir. Koruma süresinin uzatılması için Türk Patent Marka ve Kurumu nezdinde yenileme işlemi yapılması gerekir. Yenileme başvurusu, marka koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay…
  Diğer Marka Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 11. Marka Tescil SSS

  Bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete marka denir. Marka, doğrudan bir pazarlama yönetimidir. Piyasa koşulları içerisinde mal ve…

  Marka Tescil SSS ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 12. Marka Yenileme

  Marka koruma süresi 10 yıldır ancak başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık periyodlar halinde yenilendiği takdirde bu koruma sınırsız süre uzatılabilir. Koruma süresinin uzatılması için Türk Patent Marka ve Kurumu nezdinde yenileme işlemi yapılması gerekir.
  Marka Yenileme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 13. Marka Adres, Ünvan, Nevi Değişikliği

  Marka sahibi ile ilgili değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Marka ve Kurumu kayıtlarına geçirilmemesi herhangi resmi yazışmanın marka sahibine iletilememesine ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olamamasına neden olur. Yurtdışı tescillerinizdeki adres değişikliği ise markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın güncel adres bilgisini içermesi ve dolayısıyla herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb.) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde geçerli bulunması açısından gereklidir.
  Marka Adres, Ünvan, Nevi Değişikliği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 14. Marka Devri

  Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır ve notere onaylatılır.
  Marka Devri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 15. Marka İtiraz ve Davalar

  Her ay Resmi Marka Bülteni’nde 3 aylık süre ile 3. şahıs itirazları için yayınlanan marka başvurularının takip edilmesi, benzer ürün/hizmetler için başvurusu yapılan benzer/aynı markaların tespit edilmesi ve “nispi red nedenleri” kapsamında mevcut marka haklarına dayanarak itiraz edilmesi ve karıştırılma ihtimali nedeniyle markaların reddinin talep edilmesi mümkündür.
  Marka İtiraz ve Davalar ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız