KOSGEB Destekleri
 
Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) çerçevesinde KOBİ lere çeşitli destek programları sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Sınaî Mülkiyet Hakları için Marka, Patent, Tasarım vb. işlemler için harcanan tescil masrafları Genel Destek Programı kapsamında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.İlgili desteğin uygulama esaslarından alınan maddelere göre;- Türk Patent ve Marka Kurumu veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine, 

– Türk Patent ve Marka Kurumu, muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yukarıda bahsedilenler kapsamında Türkiye ya da yurtdışında (Madrid Protokolü müracaatlarını da kapsamaktadır) gerçekleştirilecek marka, patent, tasarım vb. tescil işlemleri 3 yıl boyunca geri ödemesiz olarak 20.000 TL ye kadar desteklenmektedir.

Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programında işletmeye sunulan geri ödemesiz destek miktarı dikkate alınmamaktadır.

Ayrıca, Genel Destek Programı kapsamında ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı için ulusal ve uluslararası pazarlarda yapılacak tanıtım masrafları, yalnızca Türkiye Marka Tescil Belgesi olması şartı ile desteklenmektedir. Tanıtım desteği kapsamında;

  • – Broşür, ürün katalog giderleri
  • – Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri
  • – Yurtdışında yayınlanan /dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsamaktadır.

Her bir destek unsuru için 5.000 TL verilmek üzere toplam destek üst limiti 15.000 TL dir.

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM) Destekleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), İhracat yapan firmalara yurtdışında sunmuş olduğu ürün ve/veya hizmetleri marka tescili ile koruma altına almasına teşvik etmek amacı ile tescil masraflarını desteklemektedir.

Bu bağlamda, şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

2010/6 sayılı Yurtdışı birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Madde 18 kapsamında;

– Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri,

– Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

Not: Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekir.

Ayrıca, yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içinde ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce;

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen, görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, internet sitelerine verilen reklâm giderleri, show, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, seminer, konferans düzenleme faaliyetleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Leave a Reply