Patent alma bir fikrin korunması amacını taşımaktadır. Bir fikri korumak aynı zamanda ticari ilişkiler bütünü içinde girişimcinin zarar görmesini engelleyerek girişimi teşvik etme anlamı da taşımaktadır. Şu halde patent konusu ülkemizde en fazla ihtiyaç duyulan konulardan biridir. Bu bağlamda çeşitli özendirici çalışmalar yapılmakla birlikte henüz yeterli inovatif gelişim sağlandığı söylenemez.

Ülkemizde yenilikçilik zayıftır. Çeşitli siyasal ve ekonomik sınıflandırmalar arasında yer alan ve bir tür antropolojik değerlendirme de sayılabilecek “Doğulu Toplum” tasnifine uygun tavırlar sergileyen ülkemiz yenilikçilik konusunda iyi bir noktaya henüz ulaşmamıştır. Ünlü bir iktisatçının doğulu toplumlar ve batılı toplumlar arasındaki farkları kategorize ettiği ve Kalkınma Ekonomisi derslerinde okutulan görüşleri özetle doğulu toplumların çalışmak istememesi gibi absürt bir tez karşımızdadır. Bu teze uygun hareket ederek inovasyon kelimesinden bile uzak kalabiliriz veya tezi tamamıyla yok sayarak iyi fikri ve sinai gelişimlerle dünya pazarına yönelebiliriz.

Patent alma konusu tüm bunlar için atılacak ilk adımdır. Ülkemizde yılda alınan patent sayısı neredeyse Afrika ülkelerinde alınan patent sayısına yakındır. Geliştirici adımların etkinliği tartışmalıdır. Çeşitli yapısal reformların da bu konuda etkili olduğu varsayılabilir. Bu yapısal reformlara karşıt reformlarla bu konuda kimi çözümlerin üretilebileceği tartışılmaktadır. Bunlar arasında kimi sektörlerde yer alan ürünlerdeki uluslararası geçerli patent hükümlerinin yok sayılmasıdır ki sonu olmayan bir maceradan başka bir şey değildir.

Patent alma konusunda en gelişkin ülkeler halen Batılı ülkeler olmakla birlikte Hindistan, Güney Kore, Çin gibi çeşitli Asya devlerinin de onlara yaklaştığı söylenebilir. ABD Ulusal İstihbarat Merkezi’nin Aralık 2012 tarihli raporu 2030 yılında Hindistan gibi ülkelerin ABD dahil bütün batılı ülkelerden daha büyük bir ekonomik güç olacağı yönündedir.  Kuşkusuz bunun altında güçlü bir inovasyon güdüsü bulunmaktadır.

Efor Patent, İstanbul 2012

Leave a Reply