Patent Araştırma İzleme

Patent Araştırma ve İzleme

Patent Araştırma, Patent İzleme ve Patent Analiz Hizmetleri

Patent Araştırma: Buluş olduğu düşünülen sanayide uygulanabilir yenilik; Efor Patent uzmanları tarafından, ilgili olduğu teknik alanda ulaşılabilen ve yayınlanmış patentler arasında araştırılır, incelenir ve karşılaştırılır. Böylece buluşun yeni olup olmadığı ve ne tür bir tescille (faydalı model/patent) ilerlemek gerektiğine ilişkin karar verilir. Patent Sorgulama

Patent İzleme

Patent izleme aynı zamanda dosya takip olarak bilinmektedir. Patent İzleme hizmeti ile sektörünüzle ilgili olarak, Türk Patent Marka ve Kurumu tarafından her ay yayınlanan patent bültenlerinde yayımlanan tüm patent ve faydalı model başvuruları takip edilir. Hedef alanlarda saptanan tüm başvuruların özetlerinin de yer aldığı yayın sayfaları her ay e-posta ekinde gönderilir.

Patent izleme hizmetimiz ile hedeflenen alanlar yada hedeflenen firmalar kapsamında ulusal patent başvuruları takip edilir ve itiraz edilebilecek başvurulara karşı yasal süreler içerisinde hareket edilerek hızlı ve düşük maliyetli engelleme yapılabilir. Aylık patent bülteni izlemesi hizmetinde Efor Patent Uzmanları yanınızdadır.

Patent Analiz Raporu

Firmanızın teknik yönden geri kalmaması için sürekli Ar-Ge çalışmaları yaparken sektörel rakiplerinizi de teknik yönden takip etmeniz gerekmektedir. Ancak bu şekilde kıyaslama ve ölçüm yapabilirsiniz. Diğer bir deyişle tekerleği yeniden icat etmezsiniz.

Patent Analiz Raporu Nasıl Hazırlanır ?

  • Patent uzmanlarımızla birlikte sektörel olarak araştırması istenen teknik özellikler, rakip firmalar veya teknik problemler tanımlanır.
  • İngilizce olarak dünya çapında patent veri tabanlarından patent araştırması yapılır.
  • Hedef çerçevede ulaşılan patent dokümanları bir rapor haline getirilir
  • Tecrübeli Patent uzmanlarımız raporu inceler ve yorumlarını yazarak raporu müşterimiz için hazır hale getirir.
  • Patent analiz raporu bir defaya mahsus yapılabileceği gibi periyodik olarak da hazırlanabilir.

Patent Analiz Raporu Sayesinde;

  • Ar-Ge yatırımlarınızın verimli olarak yönlendirilmesi sağlanır.
  • Kendi sektörünüzle ilgili ulusal ve uluslararası teknik yenilikleri takip etmenize yardımcı olur.
  • Rakiplerinizin teknik yeniliklerini izlemenizi sağlar.
  • Pazara çıkma hazırlığında olan yeni rakiplerinizi erken belirlemenizi sağlar.
  • Patent ve Faydalı modeller yayın sürecinde itiraza açık olduğu için bu süreçte gerekli görülürse rakip başvuruların önü erken ve düşük maliyetli olarak kesilebilir.

Faaliyet Serbestliği Araştırması (Freedom To Operate)

Tüm dünyada ve ülkemizde, incelemeli patentler 20 yıl, faydalı modeller ise 10 yıl için koruma sağlar. Bu sürelerden sonra patent koruması biten ürün jenerik bir ürüne dönüşerek herkes tarafından üretilebilir bir hal alır. Fakat ürün hala çok tercih edilen ve karlı bir yapıda olabilir. Örneğin LED IŞIK patenti bittikten sonra herkesin üretebileceği bir ürün haline geldikten sonra sadece trafik ışıkları ve otomobillerde kullanılırken, hemen hemen tüm tabelalarda kullanılır hale gelmiştir. Bu tip ürünlerin tespit edilerek üretilmesi sürecinde de Efor Patent uzmanları yanınızdadır.

Patent ve  marka tescili hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent

Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?