TBMM’de kabul edilen tasarıya göre, üniversiteler patent sahibi olabilecek. Patent gelirinin en az üçte biri öğretim üyesine verilecek.

 

Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ile  Bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik yapan yasa tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret,  Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

 
Tasarıyla, üniversiteler de patent sahibi olabilecek. Yükseköğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlar için özel kanun hükümleri ve  tasarıdaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygulanacak.

 
Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde, buluş sahibi tarafından yazılı olarak ve  geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirilecek. Yükseköğretim kurumu, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, patent başvurusu yapmakla yükümlü olacak.
Kurum herhangi bir nedenle başvuru veya patent hakkının sona ermesi nedeniyle buluş sahibinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü  tutulacak.
Buluştan elde edilen gelirini yükseköğretim kurumu ve buluş sahibi  arasındaki paylaşımı, buluş sahibine gelirin en az üçte bir oranında verilecek şekilde yönetmeliğe uygun olarak belirlenecek.

 
Öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları  veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları  çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin  belirlenmesinde, sözleşme hükümleri esas alınacak.

 

Kaynak:HÜRRİYET

Leave a Reply