Giderek zorlaşan rekabet ortamında en önemli üstünlük aracı inovasyondur. Avrupa Patent birliğinin verilerine göre dünyada yılda 1.000.000’dan fazla patent başvurusu yapılmaktadır. Bu da sektörü ve rakipleri izlemek ayrıca piyasadan elde edilen bilgiler ile hızlı bir şekilde yeni ürünler geliştirip pazara sunabilmekle mümkündür.

Patent ve faydalı model tescilleri Türk Patent Enstitüsü ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)  tarafından yayınlanan resmi patent bültenleri ile kamuya açıklanmaktadır. Yayınlanan patent ve faydalı modeller talebin türüne göre belirli ülkelerde yada dünya genelinde izlenmektedir. İzleme; Patentlerin sınıflandırılmasına dair Strazburg anlaşması kapsamında yapılacak sınıf tespiti ile genelden özele doğru detaylandırılarak yapılmaktadır.

Teknik konularda çalışan kişilerin patent veri tabanlarını izlemeleri büyük bir avantaj sağlar ancak, bunları klasik yollarla takip etmek çok büyük bir zaman ve emek harcamaya sebebiyet verebilir.

Patent İzleme hizmetimiz müvekkillerimizin talimatı doğrultusunda, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yayınlanmış patent başvuruları arasından periyodik olarak bir konu veya alanda yayın takibi yapılmasını kapsamaktadır. Söz konusu yayınlanmış patent ya da patent başvuruları çeşitli filtrelerden geçirildikten sonra müşteriye sunularak müşterinin bu verileri rekabette etkin bir şekilde kullanabilmesi sağlanır. Ar- Ge faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan patent izleme hizmetinin temel faydaları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Patent izleme hizmeti almanızın faydaları;

    1. Rakipler izlenir, böylece rakiplerden önce hareket edilip pazar payı korunur.

   2. Hangi rakibin hangi teknolojiyi piyasaya sürdüğü veya süreceği öğrenilir.

   3. Yeni tasarımlar görülebilir, böylece yeni trendler fuarlardan önce görülebilir.

   4. Piyasaya çıkan veya çıkacak yeni ürünler görülebilir, böylece ürün revizyonları daha hızlı yapılır.

   5. Yayın süresi içerisinde olan patent başvurularına karşı itiraz hakkının kullanılabilir böylece taklitlerin önü en baştan kesilir.

   6. İzleme sonucu elde edilen bilgiler Ar-Ge çalışmalarının daha etkin hale getirmesini sağlar.

Efor Patent ekibi olarak;

Patent izleme hizmeti ile yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan bültenleri aylık olarak taramakta ve benzer tespit edilen patent yayınlarını müvekillerimize rapor halinde sunmaktayız. Özellikle Ar-Ge tabanlı firmalar için  patent izleme hizmeti emek verilen çalışmaların takip altında tutularak kötü niyetli 3 şahıslar tarafından taklit edilmesini önlenmektedir.

Leave a Reply