Patent Nasıl Alınır?

Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Kurumu’na başvurarak patent araştırması yapmasıdır. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni bir şeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, başvurunun red edilme ihtimali azalır. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine, kendi bulusunu mevcut patentlerle karsılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanını sağlar. Başvuru sahibi bulusunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur.

Patent başvurusu için gerekli olanlar: Başvuru dilekçesi, patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler, buluş konusunu anlatan açıklama, isteme ait teknik resimler, özet ve tarifname olarak sıralanabilir.

Patentin Önemi

Patent teknolojik gelişmelerin ayrılmaz parçalarından biridir. Yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya teşvik etmede hem de iş adamlarını da buluşları sanayide kullanmasını sağlayan bu uygulama bir araç görevini üstlenmektedir. Yani tescil, yaratıcı fikirleri sermayeyle buluşturan, aynı zamanda fikir sahibini de koruyan kalkan durumundadır. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oluşmasını sağlamaktadır.

Teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin rol üstlenmiştir. Belge sayesinde de, fikir hırsızlığının önüne geçmekte, kişinin fikri ve mülki hakları güvence altına alınmaktadır. Patent tescili belgesi sayesinde, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının o ürünü üretmesini, kullanmasını ve satması yasaklanır.