Patent, topluma faydalı ve pratikte sanayiye uyarlanabilen, yoğun çaba ve emek sonucu ortaya çıkan teknolojilerin koruma altına alınmasıdır. Firma sahiplerine patenti alınan buluşlar için belli bir süre üretim ve kullanım tekeli sunulmaktadır. Bu durum ticari rekabet dünyasında ayrı bir teşvik unsurudur. Gelişmiş ülkelerde patente verilen değerin sonucu olarak çok daha yeni teknolojilerin üretilmesi ve daha gelişmiş bir ülke ortaya çıkmaktadır.

Öyle ki, özellikle gelişmiş ülkelerde ve dünya pazarında söz sahibi olan firmalar arasında tam anlamıyla patent savaşları yaşanır oldu. Samsung’la Apple arasında, Google’ın sahibi Motorola ile Microsoft arasında yaşanan patent savaşları en çok konuşulanlardı.  Böyle  dev firmalar arasında yaşanan patent savaşları patentin önemini ve değerini ortaya koyar nitelikte…

Patent savaşları sadece bilgisayar ve cep telefonu devleri arasında değil, sosyal medya markaları arasında da yaşanabiliyor. 2012 yılında sosyal paylaşım sitesi devi Facebook ile Yahoo arasında patent savaşları yaşandı. Yahoo’nun Facebook’a açtığı davanın gerekçesi Facebook’un sosyal ağ patentlerinin 10’unu ihlal etmesiydi.

Görüldüğü gibi ülkeler artık sadece birbirleriyle siyasi savaşa girmemektedir. Ülke firmaları birbirleriyle endüstri alanında da ezeli bir savaş yaşamaktadır. Bu anlamda en büyük silahları da sahip oldukları patentleridir. Bugün endüstrinin ve gelişmiş ülkelerin en büyük silahı haline gelen patent olgusu gelecekte daha da güçlü bir savaş silahı haline gelecektir. Bugünden görünen bu gerçek, firmaların, dolayısıyla ülkelerin gelecekte birbirlerine karşı olan güçleri ancak patentle ölçülür hale gelecektir. Bu sebeple Türkiye’nin gelecekte daha da güçlü olması hem endüstri hem de toplumsal anlamda gelişmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi için Türk firmalarının patent olgusunu daha çok özümsemesi gerekmektedir. Gelişen dünyada güçlü Türkiye’nin varlığı buna bağlıdır.

Leave a Reply