Patent Tescili

Bilim ve teknolojide gelişmiş olan ülkelerin diğerlerinden önde olmasının en önemli nedeni Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına ağırlık vermeleri ve ortaya çıkardıkları yeni teknolojilerini patent ile koruma altına almalarıdır. Yenilikçi, çözüm üreten buluşların patent tesciliyle korunması gerekmektedir. Rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yolu patenttir.

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile bu buluşun kullanımı için tanınan tekel hakkıdır. Patent, buluşun ekonomik getirilerinden sadece başvuru sahibinin yararlanmasına imkân vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır. Söz konusu buluştan başkalarının yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.

Devam Ediniz

Patent Tescil Önerileri

Üretmeyi ve pazarlamayı planladığınız ürünlerin, patent ve faydalı model belgesine sahip olup olmadığını araştırınız. Dünyada yayınlanan tüm patent dokümanları patent araştırma web sitelerinden ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Kendi sektörünüzle ilgili gelişmeleri bu veri tabanlarından takip ediniz ve bir buluş fikri düşündüğünüzde böyle bir yeniliğin daha önce alınıp alınmadığını yine bu sitelerden araştırınız. Patent terminolojisinde …

Devam Ediniz

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model, Türkiye’de veya dünyada yeni olan, sanayi ye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Neden Faydalı Model Tescili Yaptırılmalıdır? – Sanayideki küçük ölçekli firmalarımızın büyümesi ve ülke ekonomisinin sürekli büyüyen yapısına katkıda bulunulması için Faydalı Model Müracaatı çok önemlidir. – Bu bağlamda bu anahtarı…

Devam Ediniz

Patent Teşvikleri

TÜBİTAK Tübitak İle Türk Patent Arasında Yapılan Patent Teşvik Sistemi Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla teşvik programları hazırlanmıştır. Tüm T.C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan…

Devam Ediniz

Patent Sorgulama

Firmaların, üretimlerini veya üretim yöntemlerini katma değerli ve rekabetçi bir hale getirebilmeleri için mutlaka faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki teknolojik durumu görmeleri gerekmektedir. Bunun için de yapmaları gereken en önemli şey Patent Araştırmasıdır. Neden Patent Araştırması? Patent araştırması ile; Üretim için kullanılacak bütçenin doğu şekilde kullanılmasını sağlarken Ar-Ge için harcanılan emeğin boşa gitmesini önlemektedir. Patent araştırmasının bir diğer…

Devam Ediniz

Patent İzleme

Giderek zorlaşan rekabet ortamında en önemli üstünlük aracı inovasyondur. Avrupa Patent birliğinin verilerine göre dünyada yılda 1.000.000′dan fazla patent başvurusu yapılmaktadır. Bu da sektörü ve rakipleri izlemek ayrıca piyasadan elde edilen bilgiler ile hızlı bir şekilde yeni ürünler geliştirip pazara sunabilmekle mümkündür. Patent ve faydalı model tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) …

Devam Ediniz

Diğer Patent Hizmetleri

Yıllık Patent Harcı Takibi Patent ve faydalı model belgelerinde hukuki korumanın devamı için geçerlilik süresi boyunca her yıl sicil ücreti ödenmelidir. Normal süresinde ödenmeyen taksitler, altı aylık ek bir süre dahilinde cezalı olarak ödenebilir. Başvuru tarihinin yıldönümünde veya cezalı süre içerisinde taksitlerin ödenmemesi durumunda patent hakkı düşer. Efor Patent olarak biz; takipsizlik sonucu oluşabilecek hak…

Devam Ediniz

Patent Tescil SSS

Buluş sahibine, buluşunun başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasını, üretilmesini, satılmasını, satışa sunulmasını veya ithal edilmesini belirli bir süre için engelleme hakkını veren koruma belgesidir. “Faydalı Model Nedir?”  Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve…

Devam Ediniz

Leave a Reply