TÜBİTAK

Tübitak İle TPE Arasında Yapılan Patent Teşvik Sistemi

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla teşvik programları hazırlanmıştır.

Tüm T.C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

TBF-1 : Patent Başvuruları (Ulusal)

– Patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.

– Türk Patent Enstitüsü’nden Şekli Uygunluk Yazısı alınmış olmalıdır.

– Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.

– Destek Miktarı TPE hesabına, sadece işlemler için kullanılmak üzere 3,000 TL, geri ödemesiz ve başvurusu

– Vekil aracılığıyla yapıldıysa,başvuru sahibi hesabına 450 TL geri ödemesiz olarak verilmektedir.

TBF-2 : Patent Başvuruları [ Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) Bölgesel (EP/TRO veya EP) – İlk Başvuru Aşaması ]

–  Uluslararası veya bölgesel patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.

–  İlgili kurumdan (WIPO/EPO) alındı yazısı tarafınıza iletilmiş olmalıdır.

–  Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (Başvuru+Araştırma+Ülke Belirleme Ücretleri vs.) kapsar.

– Destek Miktarı Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL ve başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa) olarak verilmektedir.

TBF-3 : Patent Başvuruları [ Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya Bölgesel (EP/TRO veya EP) – Araştırma Raporu Sonrası ]

– Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yoktur.)

– İlgili Kurumdan (WIPO/EPO) Araştırma/İnceleme Raporu tarafınıza iletilmiş olmalıdır.

– Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.

– Destek Miktarı Başvuru sahibi hesabına Jüri tarafından belirlenecek miktarda (üst sınır 100,000 TL) geri ödemeli olarak verilmektedir. Teşvik başvuru tarihinden itibaren 3 sene geçtikten sonra teşvik geri ödemeleri başlar. Geri ödemelerin son ödeme tarihi, desteğin açılması gününü takiben 6 yılı geçemez ve aylık taksitler halinde, faizsiz olarak geri ödenirler.

– Geri ödemeli olarak sunulan destek, başvuru en az 5 EPC üyesi ülkede ulusal patente dönüşür veyahut PCT’ ye üye en az 5 ülkede (ABD veya Japonya’da buna dâhildir.) tescil edilirse geri ödemesiz olarak kabul görür, teşvik hibeye dönüşür.

Leave a Reply