Patent / Faydalı Model

Patent / Faydalı Model

Gelişmiş olan ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en önemli fark Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına gereken önemi vermeleri ve ortaya çıkardıkları yeniliklerini koruma altına almalarıdır. Rakiplere karşı rekabet avantajı sağlamanın en iyi yolu patent almaktır. Bu süreçte Uzmanlarımız Güvenilir Çözüm Ortağınız Olacaktır.

Bir devlet kurumu tarafından (Türkiye’de yetkili kurum  Türk Patent ve Marka Kurumu)  endüstriyel bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan resmi bir belgedir. Maddi anlamda bir değere sahip olan patent tescil belgesi, sahibine belirli bir süre için buluşla ilgili tekel hakkı sağlar ki bu emsalsiz bir rekabet gücüdür.

Faydalı Model Belgesi; Endüstriyel ürünlerde yapılan yenilikler için 10 yıllık bir koruma hakkı kazandıran resmi bir belgedir. Patentten farklı olarak; Faydalı Model Belgesi için “buluş basamağı” aranmamaktadır.  Ayrıca üretim yöntemleri ile kimyasal formüller için Faydalı Model Belgesi verilmemektedir. Faydalı Model Belgesi alımı Patente kıyasla daha ucuza mal olmakta ve süreç olarak daha kısa sürmektedir.

 

Patent Tescili

Ön araştırma ve değerlendirmeler neticesinde tescil başvurusu yapılmasına karar verilen, buluş konusu ürün ile ilgili aşağıdaki başlıkları içeren bir başvuru dosyası tecrübeli uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır:

– Buluşu detaylı anlatan bir doküman; Tarifname
– Korunması istenen yeniliklerin vurgulandığı; İstemler
– Buluşu anlatan teknik çizimlerin olduğu; Resimler

Hazırlanan dosya müşteri onayından geçirildikten sonra Türk Patent on-line sistem üzerinden başvurulur.

Şekli şartlara uygun olan başvurular Türk Patent veya anlaşma yapılan Yurtdışı Patent Ofislerinde yapılan araştırma sonucunda düzenlenen “patent araştırma raporu” Resmi Bültende yayınlanır. Olumlu gelen araştırma raporundan sonra tekrar daha detaylı olan inceleme raporu düzenlenmesi talep edilir. İnceleme raporunun olumlu olması halinde 20 yılı koruma hakkı veren “Patent” alınır.

İtiraz ve Görüş Bildirimi

Tecrübeli uzmanlarımız tarafından; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan başvurularına ve araştırma raporlarına karşı itiraz ve görüş bildirimi, Gelen itiraz ve ihtarlara karşı görüş bildirim hizmetleri verilir.

Yıllık Ücret Ödemeleri

Başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru tarihi vade tarihi kabul edilerek, her yıl sicil yenileme ücreti ödenir. Yıllık sicil ücretleri vade tarihine kadar ödenemez ise 6 aylık ek sürede ek bir ücret ile birlikte ödenebilir. Sicil ödemesinin yapılmaması durumunda koruması geçersiz olur.

Patent / Faydalı Model ile İlgili Diğer İşlemler

Tescil Sahibi ile ilgili tüm değişikliklerin Türk Patent Siciline kaydedilmesi gereklidir.

  • Adres Değişikliği
  • Unvan Değişikliği
  • Nev’i Değişikliği
  • Veraset Yoluyla İntikal
  • Rehin
  • Devir
  • Lisans
  • Birleşme
  • Lisans İşlemleri

Marka tescili , marka sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent istanbul