Diğer Hizmetler

Coğrafi işaret

Coğrafi İşaret Tescili Nedir? Coğrafi işaretlerin temeli bulunduğu yöredir, niteliği, ünü ve kökeni bu yöreye bağlıdır ve o bölge özdeşleşmiş olan işarettir. Coğrafi işaret tescili ülkemizde de büyük önem taşımaktadır. Özellik AB uyum süreçleri kapsamında önemi git gide artrmıştır. Ülkemizde tescilli coğrafi işaretlere örnek olarak Antep Baklavası’nı, Antep Fıstığı’nı, İzmit Pişmaniyesi’ni , Çorum Leblebisi’ni ve […]

TR Alan Adı Tescili

Mayıs 25, 2018

.tr İnternet Alan Adı Tescili Dünya tarihinin en önemli buluşlarından olan internet, hayatı her yönüyle etkilemiştir. İnternet kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak da internet alan adı (domain name) tescillerinde hukuki sorunlar artmaktadır. Son uzantısı .com ve .net vb. uzantılar ile biten internet alan adı (domain name) tescilleri “ilk başvuran alır” kuralı ile ICANN denetimindeki çeşitli […]

Marka Değerleme

Mayıs 25, 2018
Neden Marka Olamıyoruz

Marka Değerleme Nedir ? Marka değerleme, günümüzde şirketler için sahip oldukları markaları değer katarak mali tablolarına yansıtmakta, bu sayede şirket piyasa değerini ve önerilen fiyatları yükseltme amacına gitmektedirler. Bu durum aynı zamanda çok güçlü ve değerli markalara sahip olduklarını kanıtlama açısından da son derece önemlidir. İşletmeye rekabet üstünlüğü, fiyat avantajı, markanın başka bir işletmece satın […]

Ar-Ge Danışmanlığı

Temmuz 11, 2012

Teknolojinin, hızla ve dur durak bilmeden gelişim sağladığı günümüz dünyasında, firmaların ayakta kalabilmeleri, güçlerini her daim koruyup kalıcı olabilmeleri için üretim yapmaları ve mevcutta yapılan üretim faaliyetlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir. Sanayi firmaları eğer gelişmeleri takip etmiyor, mevcut teknikteki eksikliklerden yola çıkarak ürettikleri ürünlerde bir farklılık yaratamıyorlarsa başta Çin kökenli firma  olmak üzere bir çok […]

Bitki Türleri Tescili

Haziran 18, 2012

Yeni Bitki Türleri Tescili Bitki Türleri Tescili (Islahçı Hakkı): Türkiye’de geliştirilen yeni bitki türleri, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunması Hakkında 5042 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik ile korunmaktadır. (Resmi Gazete Sayısı: 25551  – Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik) Bu kanun, tüm bitki türlerini kapsamaktadır. Koruma, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen […]

Kosgeb Teşvikleri

Haziran 18, 2012

Kosgeb Teşvikleri Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği Amacı ve Kapsamı Sınai Mülkiyet Haklarının işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, işletmelerin haklarını bilmesi ve koruması, sınaî mülkiyet bilincinin tam anlamıyla oluşması, küresel pazarda rekabet gücünü arttırır. Bu amaçla, işletmelerin, Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği alan işletmeler ve […]

  Amaç Ülkemizdeki patent sayısının arttırılması Kapsam Ulusal Patent Başvuruları; Araştırma raporu, inceleme raporu ve vekil destekleri ile tescil ödüllerini kapsar. Ulusal Patent Başvuruları Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar. Kimler Yararlanır TC vatandaşları Üniversiteler Kamu kurum ve kuruluşlar Türkiye’de yerleşik temsilciliği bulunan işletmeler ve şubeleri ile vakıflar ,dernekler Ulusal […]

Barkod

Haziran 18, 2012

Barkod kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek haldeki basit simgeleridir. Bir başka deyişle, alfanümerik karakterlerden ve rakamlardan oluşan dik çizginin bir araya gelmesidir. Barkodda bulunan çizgiler ve boşluklar genişliklerinden ve onların varyasyonlarından gelen yansımalar hassas bir lazer ışığı kullanan bir barkod okuyucu tarafından okunur. Okuyucu yansıyan ışığı dönüştürür ve bu bilgi bir bilgisayara […]

Entegre devre: Elektronik bir işlevi ya da elektroniksel işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olup ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ya da malzeme üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürüne entegre devre denir. Entegre devre topografyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu […]

Chat with us on WhatsApp