Diğer Hizmetler

TR Alan Adı Tescili

Temmuz 25, 2020

TR İnternet Alan Adı Tescili TR Alan Adı: Dünya tarihinin en önemli buluşlarından olan internet, hayatı her yönüyle etkilemiştir. İnternet kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak da internet alan adı (domain name) tescillerinde hukuki sorunlar artmaktadır. Son uzantısı .com ve .net vb. uzantılar ile biten internet alan adı (domain name) tescilleri “ilk başvuran alır” kuralı ile […]

Coğrafi İşaret Tescili Nedir? Coğrafi işaretlerin temeli bulunduğu yöredir, niteliği, ünü ve kökeni bu yöreye bağlıdır ve o bölge özdeşleşmiş olan işarettir. Coğrafi işaret tescili ülkemizde de büyük önem taşımaktadır. Özellik AB uyum süreçleri kapsamında önemi git gide artrmıştır. Ülkemizde tescilli coğrafi işaretlere örnek olarak Antep Baklavası’nı, Antep Fıstığı’nı, İzmit Pişmaniyesi’ni , Çorum Leblebisi’ni ve […]

Bitki Türleri Tescili

Temmuz 18, 2020

Yeni Bitki Türleri Tescili Bitki Türleri Tescili (Islahçı Hakkı): Türkiye’de geliştirilen yeni bitki türleri, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunması Hakkında 5042 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik ile korunmaktadır. (Resmi Gazete Sayısı: 25551  – Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik) Bu kanun, tüm bitki türlerini kapsamaktadır. Koruma, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen […]

Marka Değerleme

Mayıs 28, 2020
Neden Marka Olamıyoruz

Marka Değerleme Nedir ? Marka değerleme, günümüzde şirketler için sahip oldukları markaları değer katarak mali tablolarına yansıtmakta, bu sayede şirket piyasa değerini ve önerilen fiyatları yükseltme amacına gitmektedirler. Bu durum aynı zamanda çok güçlü ve değerli markalara sahip olduklarını kanıtlama açısından da son derece önemlidir. İşletmeye rekabet üstünlüğü, fiyat avantajı, markanın başka bir işletmece satın […]

Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?