Patent Makaleleri

İcat Çıkaran Çalışanlar Ödüllendiriliyor! Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu geçen yıl yürülüğe girdi. Artık “icat yapmanın tam zamanı” demek için bir nedenimiz daha var. 1995’te çıkarılan Patent Yasası ile sistemimize giren, ilgili yönetmelik yayımlanmadığı için gündeme çok gelmeyen bu konuda yakınlarda yeni bir yönetmelik (Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan […]

İnovasyon Hayat Kurtarır! İnovasyon terimini ticarileşmiş yeni fikirler olarak tanımlayabiliriz. Dünyadaki farklı tanımlamalar inovasyon terimini iş ilişkilerindeki değişiklikleri de kapsayan bir biçimde açıklamaktadır. Şu halde daha geniş anlamıyla bu tanımla birlikte bu kelime değer ortaya çıkaran yenilik olarak kavramlaştırılabilir. Değer oluşturan yenilik iki aşamadan ortaya çıkmaktadır. Bunların ilki fikrin oluşması ikincisi de ticarileşmesidir. Bir fikir […]

Slogan markanın akılda kalmasını sağlar, söylendiğinde markayı çağrıştırır. Özünde markanın bileşenlerini simgeler. Pazarlamanın temel işlevi sıcak satış, bilinirlik, tanınırlık ve özdeşleşmeyi sağlamaktadır. Bu noktada marka sloganı iletişim sürecini hızlandırmada çok işe yarayabilir. Markalaşmak isteyen her marka kendini doğru bir sloganla ifade etmelidir ve sloganlar marka olarak tescil ettirilerek korunmalıdırlar.


Patent Savaşları

Ocak 9, 2017

Patent Savaşları Patent savaşları günümüzde cereyan eden ülkeler arası kavgaların perde önünde görünen kısmıdır. Asıl olarak yani perde arkasında yürütülen bölümü çok daha büyük gibi görünüyor. Ülkeler arasındaki bir sonraki savaşın nedeni bile olabilecek kadar önem kazanmış olan bu konu pek çok zaman göz ardı ediliyor. Patent kişilerin haklarının korunmasında büyük bir önem arz ediyor. […]

Patent Neden Önemli?

Aralık 17, 2016

Patent Neden Önemli? Bir sanayi veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belgeye patent denir. Patent buluşun sahipliğini bildirmesi bakımından iyi olmakla beraber pek çok konuda bu iyiliği yok edecek izlere sahip. Bireysel pek çok firmanın çöküş sebebi ve ayrıca milli […]

Patent Koruma Aracıdır

Aralık 8, 2016

Patent Koruma Aracıdır Patent almak pek çok kuruluşun yaptığı işleri garantiye alması ve bu işlerden sürekli olarak para kazanması anlamını taşımaktadır. Patent alındığı zaman kişiler buldukları ürünleri icatları fikirleri başkalarıyla para karşılığı paylaşabilir. Bu kişiler 20 yıl boyunca buldukları şeyin sahibidirler ve onların istediği şekilde kullanılacaklardır. Patent savaşlarının çıkmasının en büyük nedeni de bu icatların […]

Patent Almanın Önemi

Kasım 2, 2016

Patent Almak Neden Önemli? Patentin Önemi – Pek çok köklü teknolojik kuruluşun son derece önemli buluşları vardır. Ve bu buluşları patent yöntemiyle sağlama almak isterler. Sağlama aldıktan sonra bunların kullanımını kişilere izinler vererek ve belirli bir ücret talep ederek piyasaya sunarlar. Aynı zamanda kendi ürünlerinde de kullanırlar. Patent savaşlarında ne kadar çok patent almış ne kadar […]

AR-GE Danışmanlığı

Eylül 26, 2016

AR-GE Danışmanlığı Ar-ge; kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini arttırmak için ve bu birikimin yararlı bir şekilde kullanılması için yeni düzenler ve uygulamalar geliştirmesine hizmet etme amacıyla yapılan işlerin bütününe denmektedir. 3 temel durumu kapsayan ar-ge; temel araştırma gerektirir, uygulamalı araştırılma ister ve deneysel bir gelişim sürecine sahiptir.  Ar-ge danışmanlığı yapan personelleri yükseköğretim görmüş ve […]

Samsung ile Apple Patent Davası Patent davaları birçok firma arasında sürmekte ve Samsung ile Apple arasındaki patent davasının etkileri hala sürmekte ve tartışılmakta. Patent konusunda olan bu davalar pek çok şirketin yararı ile sonuçlanmakta. Çünkü Samsung ile Apple Davası patent davasını kazanan taraf isterse ürünlerin lisanslandırılmasını isterse de ürünlerin satışının yasaklanmasını uygun görüyor ve tazminat alabiliyorlar. […]

Markalar Arası Patent Davaları Uluslararası Ticaret Komisyonu şikâyet edilmesi üzerine birçok dava ile ilgilenmekte ve bu davalardan biri de HTC markası ile Apple arasında görüldü. HTC ‘nin bir ABD markası olan Apple ‘ın patentini ihlal ettiği gerekçesiyle patent davası açılması sonucunda yeni bir sansasyona imza attı. Patent davası sonucunda HTC kaybetti ve ürünlerinde ihlal edildiği belirtilen patentlerin kullanıldığı tüm […]