Patent Makaleleri

Patent İhlal Cezalarının Sektörlere göre Analizi Tüm dünya ülkelerinde , farklı sektörlerde olmak üzere birçok alanda araştırma geliştirme çalışmaları hergün biraz daha hızlanarak devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan patentlerin sayısı da sürekli artış göstermektedir. Patent sayılarındaki bu artış, patent ihlal davalarından doğan patent savaşlarını tetiklemektedir.   Fikri mülkiyet hakları bilincinin artmasıyla bağlantılı olarak […]

Türkiye’de Marka Tescili

Temmuz 10, 2012

Uzun yıllardır Marka ve Patent Tescil işlemleri için hizmet vermiş olduğumuz müvekkillerimizden aldığımız geri bildirimlerin % 80’i marka tescil işlemlerinin sanıldığından daha uygun maliyette olduğu yönündedir.   Yeni bir firma açmak için işletmecilerin harcamış olduğu emek ve zaman sonrasında marka tescil işlemleri öncelikle yapılması gerekenler arasında yer alamamaktadır. Bunun nedeni, yapılan onca harcamanın sonrasında marka […]

Genel olarak Fikri Mülkiyet Hakları; Fikri çaba ve zekânın ürünlerini devlet otoritesiyle korumayı hedefleyen hak iken,   Sınaî Mülkiyet Hakları ise, hak sahibi kişilere belirli sürelerle bir haktan yararlanma konusunda tekel hakkı verecek bu hakların ihlalini, izinsiz kullanımını veya ithalatını engelleme, ihlallere karşı dava açma yetkisi vermektedir. Bu nedenle sınaî mülkiyet hakkı sahibi piyasadaki diğer […]

İşletmelerin ürün ve hizmetlerini ayırt edilmesini sağlayan Fikri Hakların bir ürünü olan Marka Tescil işlemleri kadar Sloganların tescil ile korunması da dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. Telif hakkı kapsamında güzel sanat eserleri, musiki eserler, ilim ve edebiyat eserleri ayrıca bilgisayar program kodları koruma altına alınmaktadır. Ancak telif hakkı reklam metni, oyunlar ve ozalit baskı vb. […]

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tasarım Hukuku Kapsamında Otomobil Tasarımlarının Korunması Günümüzde yapılan araştırmalar neticesinde, kalite, marka ve fiyat kıstaslarının yanı sıra, tüketici tercihleri üzerinde ürünlerin dış görünüşlerinin de son derece etki yarattığı görülmektedir.  Bu nedenle,  sınırların netliğini kaybettiği küresel rekabet şartlarında, tasarım sahipleri, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, gelişime ayak uydurabilen,  ergonomik ve […]

Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı amaçlarla tescilidir. Türk marka hukukunda; marka hakkının kötüye kullanılması kavramı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Ancak 556 sayılı KHK md.35 f.1, kötü niyetli marka tesciline, […]

Dünyada ilk patent 1552 yılında İngiltere’de “boyalı cam pencerelerinin üretim şekli” için verilmiştir. Venedikler buluşların korunması için 1474 yılında “Patent Kanunu”nu çıkarmışlardır. Çıkarılan patent kanununda günümüze kadar birçok değişiklikler olmasına rağmen patent kanunu 4 temel ilke üzerine kuruludur.   Bu dört temel ilke, ilk olarak zihni ürünlerin tanınması, buluş sahibinin ödüllendirilmesi, yenilik faaliyetlerinin özendirilmesi ve […]

Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Tescili Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla yarışta öne çıkmak, müşterilerin beklenti ve taleplerine cevap vermek ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak hususlarında endüstriyel tasarımların son derece önemli ve pozitif katkıları mevcuttur.   Yapılan araştırmalar, tüketicinin tercihlerini belirlemesinde, marka, işlevsellik ve kalitenin yanında dış görünümün de oldukça etkili […]

Chat with us on WhatsApp