Patent Makaleleri

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tasarım Hukuku Kapsamında Otomobil Tasarımlarının Korunması Günümüzde yapılan araştırmalar neticesinde, kalite, marka ve fiyat kıstaslarının yanı sıra, tüketici tercihleri üzerinde ürünlerin dış görünüşlerinin de son derece etki yarattığı görülmektedir.  Bu nedenle,  sınırların netliğini kaybettiği küresel rekabet şartlarında, tasarım sahipleri, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, gelişime ayak uydurabilen,  ergonomik ve […]

Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı amaçlarla tescilidir. Türk marka hukukunda; marka hakkının kötüye kullanılması kavramı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Ancak 556 sayılı KHK md.35 f.1, kötü niyetli marka tesciline, […]

Dünyada ilk patent 1552 yılında İngiltere’de “boyalı cam pencerelerinin üretim şekli” için verilmiştir. Venedikler buluşların korunması için 1474 yılında “Patent Kanunu”nu çıkarmışlardır. Çıkarılan patent kanununda günümüze kadar birçok değişiklikler olmasına rağmen patent kanunu 4 temel ilke üzerine kuruludur.   Bu dört temel ilke, ilk olarak zihni ürünlerin tanınması, buluş sahibinin ödüllendirilmesi, yenilik faaliyetlerinin özendirilmesi ve […]

Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Tescili Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla yarışta öne çıkmak, müşterilerin beklenti ve taleplerine cevap vermek ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak hususlarında endüstriyel tasarımların son derece önemli ve pozitif katkıları mevcuttur.   Yapılan araştırmalar, tüketicinin tercihlerini belirlemesinde, marka, işlevsellik ve kalitenin yanında dış görünümün de oldukça etkili […]

Chat with us on WhatsApp