Tasarım Tescili

Tasarım Araştırma

Haziran 26, 2019
tasarim arastirma

Herhangi bir ürün ile ilgili var olan tasarımları öğrenmek için tasarım araştırması yapılır ve ilk defa tasarım araştırması yapacak bir kişi için bu süreç oldukça zordur. Sebebi, tüm tasarımların kısıtlı bir sınıfta dahi olsa ayrı ayrı karşılaştırılması olanaksız gibidir. Bu doğrultuda firmanın, sektöründeki rekabet koşullarını iyi analiz edebilir.

Tasarım Tescil SSS

Temmuz 20, 2012

“Endüstriyel Tasarım Koruması Nedir?”  Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan […]

Tasarım Teşvikleri

Temmuz 20, 2012

Kosgeb Destekleri Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) çerçevesinde KOBİ lere çeşitli destek programları sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Sınaî Mülkiyet Hakları için Marka, Patent, Tasarım vb. işlemler için harcanan tescil masrafları Genel Destek Programı kapsamında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. İlgili desteğin uygulama esaslarından alınan maddelere göre; – Türk Patent […]

Yenileme Takibi Tescilli tasarımların koruma süresi tasarımın tesciline başvurma tarihinden itibaren 5 yıldır. Tasarımlar 5 yıl arayla yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilir. 5’er yıllık dönemlerle tasarım hakkı sahibinin ve vekilinin talebi üzerine yenileme ücreti verilerek tasarım tescili yenilenir. Yenileme ücretinin ödenmesi ve yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay […]

Tasarım İzleme

Temmuz 20, 2012

Endüstriyel tasarım “yenilik” ve “ayırt edici niteliliğin” belirlenmesi hakkında herhangi bir inceleme yapılmadan tescil edilir. T.P.E.’nin başvuru ve yayın öncesi yaptığı inceleme sadece şekli bir incelemeden ibarettir. Bu yüzden aylık olarak yayınlanan resmi tasarımlar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer tasarımların yer aldığı başvurulara itiraz edilmediği taktirde, müracaat edilen tasarımın tescil işlemi gerçekleşecektir. Tasarım izleme hizmeti alan hak sahipleri, tespit […]

•   Yeni tasarımlarınızı yurtiçi veya yurtdışında piyasaya sunmadan önce başka bir şahıs / firma adına tescilli olup olmadığını öğrenmek için öncelikle araştırma yapınız. Ücretsiz olarak tasarım araştırması yapabileceğiniz veri tabanları için uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. •   Yeni tasarımlarınızı piyasaya sunmadan önce; Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil ettirmeye özen gösteriniz. Tescilli endüstriyel tasarımlarınız üzerinde yapılan […]

Chat with us on WhatsApp