Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün işletmelerin patentlerini bankalar nezihinde aynı gayrimenkul gibi gösterebilecekleri bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek; “Buluşlar artık ticari bir meta olarak alınıp satılabilecek” dedi.

 

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Nihat Ergün, Türkiye’de işletmelerin patentlerini bankalar nezdinde teminat olarak gösterebilmesinin yolunu açacak düzenleme için çalışma başlattıklarını bildirdi. Patent başvuru sayısındaki artışla kullanımındaki farklılaşmanın Türkiye’de patent piyasası oluşturacağını belirten Ergün, “Bu gelişmelerin nihai neticesi olarak ‘Patent Borsası’ şeklinde tanımlayabileceğimiz bir yapıyı tesis edeceğiz” dedi.

 

Bu konuda dünyadaki başarılı uygulamaları incelediklerini söyleyen Ergün, Bakanlık olarak Türkiye’nin patent alanındaki potansiyelini ticari değere dönüştürebilmek için TBMM’ye sunulan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısının yasalaşmasıyla birlikte en uygun modeli hayata geçirileceğini, patentlerle finans sektörü arasında güçlü bir bağ oluşturulacağını kaydetti.

 

Nakde Dönüştürülecek

 

Buluşların ticari meta olarak alınıp satılmasıyla birlikte patentlerin, Türkiye’deki işletmelerin yönetim stratejilerinin en önemli araçlarından biri haline geleceğini belirten Ergün şöyle konuştu: “Buluşların ticari bir meta olarak alınıp satılacağı yeni yapıyla birlikte, patentler, ülkemizdeki işletmelerin yönetim stratejilerinin en önemli araçlarından biri haline gelecektir. İşletmelerin maddi olmayan duran varlıkları arasında yer alan patentlerin çok daha kolay bir şekilde nakde dönüştürüleceği bu mekanizmayı hayata geçirdiğimizde bu varlıklar, işletmeler açısından duran varlıklar olmaktan çıkacak, cari varlıklara dönüşecekler. İşletmeler patentlerini bankalar nezdinde teminat olarak gösterebilecekler. Bu sayede işletmelerimizin kullanabilecekleri kredi hacminde önemli bir artış meydana gelecek ve patentlerin stratejik olarak kullanımı farklı boyutlara taşınacaktır.”

 

Buluşçu ve Sanayici

 

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısıyla, üniversitelerdeki potansiyeli harekete geçirecek ve Türkiye’deki buluş ve patent üretimini hızlandıracak düzenlemelerin yanı sıra, patentlerin ticarileştirilerek sanayiye ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenlemeler de öngördüklerini aktaran Ergün, bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türk Patent Enstitüsü bünyesinde Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı adı altında yeni bir birim oluşturduklarını söyledi. Ergün şöyle devam etti: “Sınai mülkiyet haklarının ticarileşmesi ile ilgili olarak farklı türde teşvik mekanizmaları tasarladık. Buluşçuyu ve sanayiciyi bir araya getirecek bir ara yüz olarak Teknoloji Transfer Platformu tasarladık ve bu platformu kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız.”

 

Türkiye, Avrupa  Birincisi Oldu

 

Fikri ürünlerden elde edilen lisans gelirlerinin yıllık 250 milyar dolarlar seviyesine ulaştığını açıklayan Nihat Ergün, 2013’ün ilk 2 ayında yerli patent başvurularında yüzde 35, tasarım başvurularında ise yüzde 20’lik bir artış söz konusu olduğunu ifade etti. Ergün şunları söyledi: “ Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri raporunda Türkiye’nin Sınai Mülkiyet alanındaki başarısı özellikle vurgulanmıştır. Bu rapora göre Türkiye, Avrupa’da patent başvurularında sekizinci, marka başvurularında birinci, tasarım başvurularında ise ikinci sırada yer almaktadır.”

 

12 Yılda 50 bin Patent Başvurusu

 

2000 yılında 731 olan patent ve faydalı model başvurularının yıllara göre artışı şöyle: “2001 yılında 968, 2002’de 1328, 2003’de 1696, 2004’de 2 bin 164, 2005’de 2 bin 831, 2006’da 3 bin 514, 2007’de 4 bin 810, 2008’de 5 bin 217, 2009’da 5 bin 430, 2010’da 6 bin 244, 2011’de 7 bin 262, 2012’de ise 8 bin 268 olmak üzere toplam 50 bin 463.”

 

Faydalı Model

 

Patent: Başvuruların 3 bin 353’ü firmalar, 2 bin 111’i kişiler tarafından yapıldı.

 

Faydalı Model: Bu alandaki başvuranların da 11 bin 400’ü firmalara, 6 bin 675’i de kişilere ait oldu.

 

Leave a Reply