Patent, Marka, Endüstriyel Tasarımda başvuru sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla bazı değişiklikler yapıldı.Yeni düzenlemeyle başvuru sahiplerinin adres değişikliklerinin Enstitü siciline kaydına ilişkin alınan “adres değişikliği…

Patent, Marka, Endüstriyel Tasarımda başvuru sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla bazı değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeyle başvuru sahiplerinin adres değişikliklerinin Enstitü siciline kaydına ilişkin alınan “adres değişikliği ücreti” kaldırıldı.Böylelikle adres değişikliği işlemleri kolaylaştırılırken, bildirimlerin ilgililere tebliğ edilmesinde yaşanan sıkıntılar da aşılmış oldu.

Bir diğer düzenleme de elektronik imza kullanımına ilişkin yapıldı. Başvuru sahiplerinin elektronik veya mobil imza kullanarak çevrimiçi yaptığı taleplerin ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olarak kabul edileceği karara bağlandı. Değişiklik, ıslak imzalı belge yerine elektronik ortamda belge sunulmasına olanak sağladı.

Bürokrasinin azaltılmasına yönelik son değişiklikse, Ticaret şirketlerindeki bölünme gibi yapısal değişikliklere ilişkin meydana gelebilecek değişikliklerin Enstitü siciline kaydedilmesini sağlayacak maddenin eklenmesiyle hayata geçti.

Leave a Reply