Sözleşme

S Ö Z L E Ş M E    Ş A R T L A R I

 1. Vekil sır saklama yükümlülüğüne bağlı kalacak, Müvekkilin bilgilerini üçüncü kişilere vermeyecektir.
 2. Müvekkil, başvuru için Vekile bildirmiş olduğu verilerin doğruluğundan Müvekkil sorumludur.
 3. Vekil, Vekillik hizmetinin ihmalinden ve özen borcunun gereğini yerine getirilmemesinden dolayı ancak kusuru oranında sorumludur.
 4. Müvekkil sözleşmede gösterilen şartlara uymaz ve Vekilin yazılı uyarısına rağmen sözleşme şartlarını yerine getirmezse, Vekil verilen hizmetin sonraki aşamalarının takip edilmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durumda Vekil sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.
 5. Sözleşmede gösterilen iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişikliklerin Müvekkil tarafından yazılı olarak Vekile bildirmesi gerekmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadıkça doğacak hak kayıplarından Vekil sorumlu tutulamaz.
 6. Müvekkil, borcunu müracaat öncesinde ödemekle yükümlüdür. Ödeme tarihinde gecikme olması durumlarda, Müvekkil Vekili durumdan yazılı olarak ve ödeme yapacağı tarihi açıkça göstermek kaydıyla bilgilendirmekle yükümlüdür. Sözleşme ücretinin ödenmesi tescil şartına bağlı olmadığı gibi sözleşmede belirtilmeyen bir başka şarta da bağlanamaz.
 7. Müvekkil, Vekile faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek üstlenmiş olup; ayrıca Vekilin teknik ve/veya doğal sebeplerle Vekilin talimatı yerine getirmemesi/ getirememesi halinde Vekilin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Müvekkilin ve Vekilin faks teyitleri taraflar açısından bağlayıcıdır ve delil niteliğindedir.
 8. Bu sözleşmenin uygulanmasında Borçlar Kanunu hükümleri geçerli olup; zuhur edecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ö Z E L  H Ü K Ü M L E R

                  MARKA TESCİLİ

 1. Marka başvuru sınıfları ve başvurulacak marka örneği müşteri tarafından onaylanmış ve sözleşmeye bu şekilde yazılmıştır. Yanlış bildirimden Vekil sorumlu tutulamaz.
 2. Marka başvuru sonrasında, Türk Patent Enstitüsü (Bundan sonra kısaca TPE olarak bahsedilecektir) markayı birebir aynısının bulunduğu gerekçesiyle reddederse Vekil hizmet bedeli almadan sadece resmi harç bedelleri karşılığında yeni bir marka başvurusu yapmayı kabul eder. Ancak müracaat esnasında henüz yayınlanmamış, fonetik benzer ve / veya figürü itibariyle ön araştırma yapılamayan benzerliklerden dolayı başvurunun red edilmesi durumunda Vekil sorumlu tutulamaz.
 3. Marka başvurusunun kabul edilmesinden sonra ödenecek olan Tescil harcının bildirimi Vekile ait olup, harçların Müvekkil tarafından zamanında ödenmemesinden dolayı doğacak zararlardan Vekil sorumlu tutulamaz.

S Ö Z L E Ş M E    Ş A R T L A R I

 1. Vekil sır saklama yükümlülüğüne bağlı kalacak, Müvekkilin bilgilerini üçüncü kişilere vermeyecektir.
 2. Müvekkil, başvuru için Vekile bildirmiş olduğu verilerin doğruluğundan Müvekkil sorumludur.
 3. Vekil, Vekillik hizmetinin ihmalinden ve özen borcunun gereğini yerine getirilmemesinden dolayı ancak kusuru oranında sorumludur.
 4. Müvekkil sözleşmede gösterilen şartlara uymaz ve Vekilin yazılı uyarısına rağmen sözleşme şartlarını yerine getirmezse, Vekil verilen hizmetin sonraki aşamalarının takip edilmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durumda Vekil sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.
 5. Sözleşmede gösterilen iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişikliklerin Müvekkil tarafından yazılı olarak Vekile bildirmesi gerekmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadıkça doğacak hak kayıplarından Vekil sorumlu tutulamaz.
 6. Müvekkil, borcunu müracaat öncesinde ödemekle yükümlüdür. Ödeme tarihinde gecikme olması durumlarda, Müvekkil Vekili durumdan yazılı olarak ve ödeme yapacağı tarihi açıkça göstermek kaydıyla bilgilendirmekle yükümlüdür. Sözleşme ücretinin ödenmesi tescil şartına bağlı olmadığı gibi sözleşmede belirtilmeyen bir başka şarta da bağlanamaz.
 7. Müvekkil, Vekile faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek üstlenmiş olup; ayrıca Vekilin teknik ve/veya doğal sebeplerle Vekilin talimatı yerine getirmemesi/ getirememesi halinde Vekilin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Müvekkilin ve Vekilin faks teyitleri taraflar açısından bağlayıcıdır ve delil niteliğindedir.
 8. Bu sözleşmenin uygulanmasında Borçlar Kanunu hükümleri geçerli olup; zuhur edecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 PATENT ve TASARIM TESCİLİ

 1. Patent ve Faydalı Model tarifname takımı resmi başvuru öncesinde Müvekkil tarafından onaylanacaktır. Müvekkil tarafından onaylanmış başvurunun sorumluluğu Müvekkile aittir.
 2. Patentlerde başvurunun “yeni buluş” olup olmadığı ancak resmi araştırma ve inceleme raporları sonucunda belirlenebilir. Tasarım başvurularında ise “yenilik” kriteri Müvekkilin beyanına göre belirlenmiştir.
 3. Patent/Faydalı Model işlemlerinde yıllık harçlar, araştırma ve inceleme ücretleri, tercüme ve çizim ücretleri Müvekkil firmaya aittir, Vekil bu ücretlerin bildiriminden sorumludur, bu ücretlerin ödenmemesinden doğacak kayıplar ise Vekile sorumlu tutulamaz.
 4. Tasarım başvurularında, görsel anlatımların yeterli netlikte olmadığı, anlaşılır olmadığı, istenilen ölçülere uymadığı, çoklu başvuru için sınıflarının uygun olmadığı gerekçesiyle TPE’nin dosyayı iade etmesi halinde eksikliğin giderilmesinden Müvekkil sorumludur.
 5. Patent başvurularının uluslararası patent otoritesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde birden fazla buluş içerdiği hükmü doğrultusunda bölünmüş başvuru yapılabilir. Bölünmüş başvurulara ilişkin patent otoritesine ödenecek olan resmi harçlar, Müvekkile aittir

MARKA İZLEME

 1. Vekil, bu sözleşme ile belirlenen markaya/markalara ilişkin olarak; Türk Patent Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan Resmi Marka Bülteninin düzenli olarak taranarak, takibi yapılan markaya/markalara benzer ilan/lar olması durumunda Müvekkile zamanında bildirmek ile yükümlüdür.
 2. Benzer olarak bildirilen markaya/markalara ilişkin Müvekkilden yazılı itiraz talebi gelmesi halinde, Vekil itiraz sözleşmesi düzenleyerek, resmi süresi içerisinde itiraz dosyasının hazırlanması ve itirazın yapılması ile sorumlu olacaktır.
 3. Müvekkil, itiraz süresi içerisinde Vekil tarafından benzer olarak bildirilen markaya/markalara karşı itiraz etmek ya da etmemek yönündeki talebini yazılı olarak Vekile bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda Müvekkil herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve bu konuda Vekil sorumlu tutulmayacaktır.

 YURTDIŞI TESCİLLERİ

 1. Yurtdışı Tescil işlemlerinde, başvuruda bulunulacak ülkeler, Müvekkilimize verilen teklifimizin onayı sonrasında karşılıklı olarak kaşelenip imzalanarak sözleşmeye eklenecektir. Tercüme, tasdik ve konsolosluk işlemleri ile ilgili ücretler Müvekkil firma tarafından ayrıca ödenecektir.
 2. Yurtdışı tescil başvurusu sonrasında, yurtdışı ülkenin mevzuatları ve çözüm ortağı olarak çalışılan ofisin uygulamaları çerçevesinde oluşabilecek ek faturalar doğrudan Müvekkil şirkete fatura edilecektir.
Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?