Tag Archives: marka tescili

Logo tescili diğer bir deyişle amblem tescili markalaşmaya giden bir işletme için oldukça önemlidir. Bir logo, bir kişi veya şirket tarafından ticari çıkarlarını arttırmak için kullanılan herhangi bir tasarımdır. Logolar, resimler, stilize…

Marka-Tüketici İlişkilerinde Önemli Olan Nedir ? Markanın zihinlerde ayrıştırıcı olarak yer edinilmesini sağlamak ve zaman içerisinde bunu satışa dönüştürebilecek stratejileri geliştirmek, marka pazarlamasının temel hedefidir. Bu süreçte yapılacak faaliyetler ise markanın tüketiciler ile kurulacak ilişki süresini belirler. Marka ve tüketici arasında İlişki kurulma aşamasında ise markaya olan güven, sadakat ve farkındalık gibi algılar oluşmaya başlar. […]