Tasarım siciline kaydedilmiş benzer tasarımların tespiti ve takibi, Türk Patent Enstitüsü’nün veritabanında yapılan çevrimiçi araştırmalarla gerçekleştirilmektedir. T.P.E nezdinde tasarımın şekli itibari ile araştırma yapılması mümkün olmadığından, araştırma tasarım sahibi adına kayıtlı tasarımların listelenmesi veya tasarıma konu ürünün ismi kriter alınarak yapılabilir. Çünkü tasarım araştırması kapsamında bir firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri temin edilebilir. Bu, rekabet yönünde değerli bir bilgidir.

Efor Patent olarak, tasarım araştırması yani çevrimiçi araştırmalar sonucunda ulaşılan endüstriyel tasarımlara ait görsel görüntülerle yapılan şekil karşılaştırması hizmetini müvekkillerimize sağlamaktayız.

 

Leave a Reply

Chat with us on WhatsApp