Endüstriyel tasarım “yenilik” ve “ayırt edici niteliliğin” belirlenmesi hakkında herhangi bir inceleme yapılmadan tescil edilir. T.P.E.’nin başvuru ve yayın öncesi yaptığı inceleme sadece şekli bir incelemeden ibarettir. Bu yüzden aylık olarak yayınlanan resmi tasarımlar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer tasarımların yer aldığı başvurulara itiraz edilmediği taktirde, müracaat edilen tasarımın tescil işlemi gerçekleşecektir. Tasarım izleme hizmeti alan hak sahipleri, tespit edilen benzer tasarım başvurularına zamanında itiraz ederek haklarını korumalarına yönelik adımı atmış olacaklardır.

Tasarım izleme sisteminde amaç;

– Sektörel olarak yeni tasarım başvuruların takibi,

– Rakip firmaların tasarımlarının izlenmesi,

– Tasarım hak sahipleri adına tescilli tasarımlara benzer olduğu tespit edilen tasarım başvurularının tescilinin engellenmesine yönelik bir çalışmadır.

Benzer şekilde yurtdışında uluslararası veya ülkesel olarak tescil müracaatı yapılan tasarımların, aylık olarak yayımlanan uluslararası bültenleri veya ülkesel tasarım müracaat bültenlerinden izlenmektedir. Efor Patent’in bu alanda uluslararası kuruluşlarla yaptığı işbirliği çerçevesinde, yurtdışında da hak sahibinin tasarımını izleme kapsamına aldırması mümkündür.

Efor Patent olarak verdiğimiz yayın takibi hizmeti ile, TPE ve Yurtdışı Resmi Tasarım Bültenlerinde, müvekkillerimizin tasarımlarına benzer tasarım olup olmadığını araştırmaktayız. Yayın takibi ile tespit edilen benzer tasarımlara yapılacak itirazın başarı şansı konusundaki görüşlerimizi sunmak da verdiğimiz hizmetler arasındadır.

Leave a Reply