•   Yeni tasarımlarınızı yurtiçi veya yurtdışında piyasaya sunmadan önce başka bir şahıs / firma adına tescilli olup olmadığını öğrenmek için öncelikle araştırma yapınız. Ücretsiz olarak tasarım araştırması yapabileceğiniz veri tabanları için uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

•   Yeni tasarımlarınızı piyasaya sunmadan önce; Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil ettirmeye özen gösteriniz. Tescilli endüstriyel tasarımlarınız üzerinde yapılan tasarım değişiklikleri için yeniden endüstriyel tasarım başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu değişikliklere sahip tasarımlarınız içinde yeniden başvuru yapmalısınız.

•   Ürünlerinizi ihraç ettiğiniz ya da açılmayı düşündüğünüz ülkelerde de endüstriyel tasarım tescil işlemlerinizi yapınız.

•   Türk Patent Enstitüsü nezdinde endüstriyel tasarım tescil müracaatı yapıldıktan sonraki 6 aylık süre içerisinde rüçhan hakkından yararlanarak yurtdışında yapacağınız başvurularda koruma tarihini öne çekebilirsiniz. Buna göre, rüçhan hakkından mutlaka yararlanınız. 

•   Endüstriyel tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 5 yıllık dönemler halinde yenilenerek toplam 25 yıla kadar korunabilmektedir. Yenileme zamanını her ne kadar vekiliniz size bildirse de sorumluluk başvuru sahibinde olduğu için yenileme zamanınızı takip ediniz.

•   Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde başka şahıs / firma adına ilan edilen tasarımların yenilik ve ayırt edicilik vasfını taşımadığını ve tasarımlarınıza ticaret alanında engel teşkil ettiğini düşünüyorsanız; ilgili tasarımlara karşı yasal süresi içerisinde itiraz dosyalayarak tescillerinin iptalini sağlayınız. 

•   Endüstriyel tasarım sicil kayıtlarında yer alan unvan, adres gibi bilgileri kontrol ederek, değişiklikler varsa, bu değişikliklerin Sicil Kayıtlarında da geçerli olması için gerekli başvuruların yapıldığından emin olunuz. 

EFOR Patent tüm tasarım tescil hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir hizmeti ile doğru çözüm ortağınızdır.

Leave a Reply