Tasarım Tescili

Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla yarışta öne çıkmak, müşterilerin beklenti ve taleplerine cevap vermek ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak hususlarında endüstriyel tasarımların son derece önemli ve pozitif katkıları mevcuttur.

Yapılan araştırmalar, tüketicinin tercihlerini belirlemesinde, marka, işlevsellik ve kalitenin yanında dış görünümün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Öyle ki, teknik bakımdan aynı kalitede olan iki ürün arasında müşteri tercihinde, ürünün tasarımı büyük rol oynamaktadır. Bazen de tasarım, müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir. Denilebilir ki, genelde müşteriler önce markaya sonra da ürünün tasarımına bakarak satın alma kararı vermektedirler. Bu anlamda tasarıma yüklenen amaç; ürünün işlevselliğine katkıda bulunmak ve ürünün görünümünü özgünleştirerek pazarlamaya yardımcı olmaktır.

Devam Ediniz

Tasarım Tescil Önerileri

Yeni tasarımlarınızı yurtiçi veya yurtdışında piyasaya sunmadan önce başka bir şahıs / firma adına tescilli olup olmadığını öğrenmek için öncelikle araştırma yapınız. Ücretsiz olarak tasarım araştırması yapabileceğiniz veri tabanları için uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. •   Yeni tasarımlarınızı piyasaya sunmadan önce; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirmeye özen gösteriniz. Tescilli endüstriyel tasarımlarınız üzerinde yapılan…

Devam Ediniz

Tasarım Araştırma

Tasarım siciline kaydedilmiş benzer tasarımların tespiti ve takibi, Türk Patent ve Marka Kurumunun  veritabanında yapılan çevrimiçi araştırmalarla gerçekleştirilmektedir. T.P.E nezdinde tasarımın şekli itibari ile araştırma yapılması mümkün olmadığından, araştırma tasarım sahibi adına kayıtlı tasarımların listelenmesi veya tasarıma konu ürünün ismi kriter alınarak yapılabilir. Çünkü tasarım araştırması kapsamında bir firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri…

Devam Ediniz

Tasarım İzleme

Endüstriyel tasarım “yenilik” ve “ayırt edici niteliliğin” belirlenmesi hakkında herhangi bir inceleme yapılmadan tescil edilir. T.P.E.’nin başvuru ve yayın öncesi yaptığı inceleme sadece şekli bir incelemeden ibarettir. Bu yüzden aylık olarak yayınlanan resmi tasarımlar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer tasarımların yer aldığı başvurulara itiraz edilmediği taktirde, müracaat edilen tasarımın tescil işlemi gerçekleşecektir. Tasarım izleme hizmeti alan hak sahipleri, tespit…

Devam Ediniz

Tasarım Teşvikleri

KOSGEB DESTEKLERİ Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) çerçevesinde KOBİ lere çeşitli destek programları sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Sınaî Mülkiyet Hakları için Marka, Patent, Tasarım vb. işlemler için harcanan tescil masrafları Genel Destek Programı kapsamında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. İlgili desteğin uygulama esaslarından alınan maddelere göre; – Türk Patent…

Devam Ediniz

Diğer Tasarım Hizmetleri

Yenileme Takibi Tescilli tasarımların koruma süresi tasarımın tesciline başvurma tarihinden itibaren 5 yıldır. Tasarımlar 5 yıl arayla yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilir. 5’er yıllık dönemlerle tasarım hakkı sahibinin ve vekilinin talebi üzerine yenileme ücreti verilerek tasarım tescili yenilenir. Yenileme ücretinin ödenmesi ve yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay…

Devam Ediniz

Tasarım Tescil SSS

Endüstriyel Tasarım Koruması Nedir? Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan…

Devam Ediniz

Leave a Reply