Kosgeb Destekleri

Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) çerçevesinde KOBİ lere çeşitli destek programları sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Sınaî Mülkiyet Hakları için Marka, Patent, Tasarım vb. işlemler için harcanan tescil masrafları Genel Destek Programı kapsamında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

İlgili desteğin uygulama esaslarından alınan maddelere göre;

– Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine,

– Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurtdışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yukarıda bahsedilenler kapsamında Türkiye ya da yurtdışında (Madrid Protokolü müracaatlarını da kapsamaktadır) gerçekleştirilecek marka, patent, tasarım vb. tescil işlemleri 3 yıl boyunca geri ödemesiz olarak 20.000 TL ye kadar desteklenmektedir.

Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programında işletmeye sunulan geri ödemesiz destek miktarı dikkate alınmamaktadır.

Ayrıca, genel Destek Programı kapsamında ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı için ulusal ve uluslararası pazarlarda yapılacak tanıtım masrafları, yalnızca Türkiye Marka Tescil Belgesi olması şartı ile desteklenmektedir. Tanırım desteği kapsamında;

– Broşür, ürün katalog giderleri,

– Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri,

– Yurtdışında yayınlanan / dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsamaktadır.

Her bir destek unsuru için 5.000 TL verilmek üzere toplam destek üst limiti 15.000 TL dir.

Leave a Reply