Türkiye’yi tasarımda dünya markası haline getirmek ve katma değeri yüksek tasarımlar geliştirmek amacıyla hazırlanan yol haritası Resmi Gazete’de yayımlandı. 2018-2020 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’na göre Türkiye’de “Tasarım Vadisi” kurulacak.

Strateji ve eylem planı gereğince, işletmelerin tasarımla alakalı bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık gereksinimlerini karşılayacak veri ve merkezlerin bulunduğu tasarım vadisi kurulacak. Farklı bakanlıklardan verilen tasarım desteklerinin teşviklerinin arttırılmasına dair icraatlarda bulunulacak.

Ar-Ge ile ürün geliştirme ve ticarileştirme desteklerine değerlendirme kriteri olarak endüstriyel tasarım dahil edilecek.2018-2020 yılları Stratejisi kapsayan Tasarım Eylem Planı’na göre, Tasarım Vadisi bünyesinde; tasarım stüdyoları, ulusal tasarım araştırma merkezi, tasarım kütüphanesi gibi yapılar kurulacak. Tasarımcıların ve sanayinin etkileşim içinde faaliyet göstermesi sağlanacak. Bu konuda yer tespiti yapılırken, dünyadaki örnek tasarım kümelenme modelleri incelenecek, Türkiye’deki tasarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınacak. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi çalışanlarına yönelik olarak tasarım yapma, geliştirme ve yönetimi konularını kapsayan eğitim programları oluşturulacak. Bu programlar kapsamındaki eğitimler, profesyonel tasarımcılar ve akademisyenler tarafından verilecek.

Tasarım Teşviklerinin Etkinliği Yükselticelek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı, bünyelerindeki tasarım merkezleri ve tasarım teşviklerine ilişkin analiz raporları hazırlayacaklar. Raporlar doğrultusunda tasarım desteklerinin etkinliğini artıracak iyileştirme önerileri geliştirilecek.
Türk sanayiinin farklı sektörlerinde tasarımın etkisi ve önemi, tasarım faaliyetlerinin yoğunluğu, ilgili sektörlerin tasarım açısından güçlü ve zayıf yanları konuları analiz edilerek rapor hazırlanacak. Ar- Ge ile ürün geliştirme ve ticarileştirme desteklerine değerlendirme kriteri olarak endüstriyel tasarım dahil edilecek. Türk tasarımının uluslararası tanıtımının sağlanmasına yönelik iletişim stratejisi belirlenecek. Turkey Discover The Potential çatısı altında tasarım vurgusu artırılacak. Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenecek.

Tasarım Teşviği 2017’de Yüzde 192 Arttı

Tasarım Destekleri Hakkında Tebliğ kapsamında verilen destekler, 2017 yılında önceki yıla göre yüzde 192 artarak 48.4 milyon liraya yükseldi. 2016 yılında 174 firma için 16 milyon 572 bin liralık destek sağlanırken, 2017’de desteklenen firma sayısı 392’ye, toplam destek miktarı ise 48 milyon 486 bin liraya yükseldi. KOSGEB’in makine ve teçhizat, donanım, sarf malzemeleri yazılım ve tasarım giderleri desteği kapsamında ise 2014-2017 yılları arasında toplam 68 milyon 479 bin liralık destek sağlandı. En yüksek destek 22.3 milyon lira ile 2014’te verilirken, 2015’te 17.9 milyon lira, 2016’da 14.8 milyon lira, 2017’de ise 13.2 milyon liralık destek verildi.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!