Türk Patent Enstitüsünce yürütülen “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında yurt çapında üniversitelerde gerçekleştirilen Senato Bilgilendirme Toplantılarının biri daha bugün TOBB Üniversitesinde yapıldı.

 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN üniversite senatosuna, sınai mülkiyet hakları, sınai mülkiyetin üniversiteler açısından önemi, yürütülen proje ve Türk Patent Enstitüsünün üniversitelere yönelik diğer faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı. Prof. Dr. Habip ASAN üniversite sanayi arasındaki bilgi transfer sürecinde üniversitelerin oynadığı role değindi. Dünyadaki teknik bilginin %80’nini barındıran, yayımlanmış 70 milyonun üzerindeki patent dokümanlarına internet üzerinden ücretsiz erişim yapabildiğine dikkat çekerek her yıl üzerine yaklaşık 2 milyon yeni başvurunun eklendiği sınıflandırılmış, en güncel teknik bilgilerden oluşan bu kaynağın akademisyenler için ne denli önemli olduğunu anlattı.

 

Patent bilgisinin Ar-Ge faaliyetlerinde tekrarı önleme, teknik problemlere yeni fikir ve çözümler için altyapı oluşturma, belirli bir teknolojik alanda son gelişmelerin takip edilmesine imkan tanıma, yurtiçi ve yurtdışında diğer üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar hakkında bilgi sağlama gibi kritik öneme sahip niteliklerimizden söz eden Prof. Dr. Habip ASAN Avrupa Patent Ofisi, Avrupa Birliği İç Pazar Uyum Ofisi Ve Türk Patent Enstitüsü işbirliğiyle başlatılan “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında üniversitelerde düzenlenen senato bilgilendirme toplantıları ile küresel rekabetin önemli araçları olan patent tescilimarka tescil ve tasarım tescili gibi konularda üniversitelerin üst yönetimlerinde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

 

Üniversitelerden yapılan patent başvurularının artması gerektiğini belirten Prof. Dr. Habip ASAN, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili pek çok önemli düzenlemenin yanı sıra üniversite buluşlarının ticarileştirilmesinin önünü açacak yeni bir takım düzenlemeler içeren sınai mülkiyet yasa tasarısının da TBMM’ye sevk edildiğini aktardı.

 

Proje kapsamında, Türkiye genelinde 35 üniversite temsilcisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu ve TÜBİTAK temsilcileriyle yapılan düzenli toplantılarla etkin bir iletişim ağı kurularak, yol haritasında ortaya konulan eylemler, belirli bir plan dahilinde hayata geçiriliyor.

Leave a Reply