TPE “Uluslararası Patent Otoritesi” olacak

TPE’nin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilat (WIPO) nezdinde, uluslararası patent otoritesi (ISEA) olarak kabul edilişi, 3-11 Ekim’de İsviçre’de yapılacak WIPO Genel Kurulunda resmen ilan edilecek. WIPO nezdinde ISEA olmak, Türkiye’ye itibar kazandıracak, aynı zamanda bu işlem için bugüne kadar yurtdışına ödenen yılda en az 5 Milyon TL içeride kaldığı gibi, bu hizmetin verileceği ülkelerden de döviz kazancı olacak!…

Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde, patent alanında Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi (ISEA) olarak tanınması için yaptığı başvuruya ilişkin, üye devletler tarafından olumlu tavsiye kararı alındı. TPE’nin ISEA olarak kabul edilişinin, 3-11 Ekim’de İsviçre’de yapılacak WIPO Genel Kurulunda resmen ilan edileceğini söyledi.
ISEA olunmasıyla TPE için artık yeni bir dönem beşlayacak. WIPO nezdinde uluslararası araştırma ve inceleme otoritesi olma yetkisi alan kurumlar, WIPO ile imzalanacak anlaşmanın ardından, PTC kapsamında yapılan uluslararası patent başvuruları için, antlaşmaya taraf ülkelerde geçerliliği olan araştırma ve inceleme raporlarını hazırlama yetkinliği almış oluyor.
Türk vatandaşlarının ve ülkede yerleşik şirketlerin PCT kapsamında yaptığı uluslararası patent başvurularının araştırma ve inceleme raporlarının, 19 otoriteden birisi olan Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından düzenleniyor. Bu kapsamda Türkiye’den sadece EPO’ya, yılda yaklaşık 5 milyon lira kaynak aktarılıyor. Türkiye, uluslararası otorite olduğunda bu para tasarruf edilecek. İlerde daha fazla tasarruf yaparak ve diğer ülkelerden gelecek talepleri de karşılayarak, ülkemize dışardan döviz girişi de mümkün olacak.
ISEA otorite yetkinliği almak için PCT kapsamında, araştırma/inceleme raporu düzenleyecek teknik yetkinliğe sahip en az 100 patent uzmanı, araştırma/inceleme için gerekli olan minimum dokümantasyona erişim sağlanması, uzmanların ileri derecede yabancı dil yeterliliği ve araştırma/inceleme faaliyetlerinin tamamını kapsayan, kalite yönetim sistemi kriterlerinin bulunması gerekiyor.
Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Efor Patent Genel Müdürü, Savaş GÜMÜŞ; ” Türkiye’nin patent konusunda uluslararası araştırma ve inceleme otoritesi olması çok önemli bir gelişme. Bugüne kadar araştırma işlemleri için yurtdışına ciddi miktarda para kaynağı aktarıldı. Artık buı paralar içeride kalacağı gibi, bu yetkinlikte olmayan ülkelere de bu konuda hizmet ihracatı yapılarak ülkemize döviz kazandırılacak. Bu gelişmede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  Ayrıca ülkemizde çok nitelikli bir iş kolu için de istihdam olanağı oluşturuldu: Patent inceleme uzmanlığı (Patent Examiner) çok nitelikli ve prestijli bir meslek.