TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent başvurularına yurtdışında araştırma ve inceleme raporu düzenlenmesi için başvuru sahiplerine verdiği teşviği 400 eurodan 600 euroya çıkarttı.

“TÜBİTAK Patent Destek Programı” kapsamında, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılan patent başvurularına yurtdışında (Avusturya, İsveç, Danimarka, Avrupa Patent Ofisi) araştırma ve inceleme raporu düzenlenmesi için başvuru sahiplerine verilen teşvik yüzde 50 oranında arttı. Buna göre 400 euro olan TÜBİTAK desteği, Ocak 2015 tarihi itibariyle 600 euroya çıktı.

TÜRK KANUNLARI GEÇERLİ

Destek Patent Ar-Ge ve Eğitim Danışmanı Hakan Özcan, patent başvurularında düzenlenmesi gereken Araştırma ve İnceleme Raporlarına TÜBİTAK tarafından verilen desteğin, Türkiye’de ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının artırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî haklar tescili konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunduğunu ifade etti. Hakan Özcan, “Patent kapsamında öngörülen desteklerden ilgili patent ofislerinin herhangi birisine veya bilfiil TPE’ye başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk kanunlarına göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanabilecek” diye konuştu.

EN FAZLA 20 BAŞVURU 

Özcan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “TÜBİTAK tarafından sağlanan patent başvurusu desteğinden tüzel kişiler en fazla 20 başvuru için, gerçek kişiler ise 5 başvuru için yararlanabilir.” Özcan şöyle devam etti; “Patent alma aşamasında düzenlenmesi gereken araştırma raporu Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanacak ise normalde 300 TL bir ücret ödenmesi gerekir. Eğer bu rapor için Türk Patent Ofisi kendi dışında bir ofis seçilmesini talep ederse bu raporun hazırlanması için Rusya, Avusturya, İsveç, Avrupa Patent ve bazı patent sınıfları içinde Danimarka Patent Ofisi seçilebilir.”

Akademik faliyete burs ve ödül

Toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici ve katılımcı bir kurum olan TÜBİTAK, bilim insanlarının yurtiçi ve yurtdışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile destekliyor ve özendiriyor. Ayrıca TÜBİTAK, üniversitelerin, kamu kurumlarının ve sanayinin projelerini fonlanarak, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Teşvik 400’den 600 euroya çıktı

Araştırma raporu için genelde Rusya Patent Ofisi’nin tercih edildiğini belirten Özcan, bunun sebebini, 354 dolarlık bedelin TÜBİTAK tarafından karşılanması ve en az bedelle raporun düzenlenmesi olarak gösterdi. Özcan, “TÜBİTAK, daha önce Rusya haricinde bir patent ofisi seçildiğinde 400 euroluk bir destek sağlıyordu. Yeni düzenlemeyle bu destek 200 euro artırılarak 600 euroya çıktı. Bu teşvik artışı patent başvurularını olumlu yönde etkileyecek” dedi.

EFOR OSGB-İSTANBUL

Leave a Reply